Projekt MAP II - ORP Orlová - Dílničky pro mateřské školy

Logo MAP II

Pracovní skupina polytechnického vzdělávání MAP II – ORP Orlová, připravila pro MŠ ve městě akci Dílničky pro MŠ. V rámci tohoto projektu proběhlo celkem 16 akcí, kterých se zúčastnilo již 186 dětí předškolního věku. Pozvání přijaly MŠ Okružní 917, MŠ K. Dvořáčka 1228, MŠ Husova 1211, MŠ Doubrava, MŠ Ke Studánce 1033, MŠ Kpt. Jaroše 762, MŠ Lesní 859, MŠ Na Vyhlídce 1143. Dílničky probíhaly v období prosinec 2019 až únor 2020. A zájem je stále veliký. Jeví se možnost v těchto dílničkách pokračovat.

Dílny byly připraveny v prostorách Domu dětí a mládeže v Orlové za pomocí pana učitele Mgr. Jiřího Ploška ze ZŠ U Kapličky, který tuto akci zaštiťuje. Rovněž žáci již jmenované školy s dětmi v rámci dílniček pracují. Děti na samotnou práci jsou moc malé. Žáci pomáhají dětem z mateřských škol pracovat s různými materiály, nářadím. Dětí MŠ se během dílniček seznámí s práci se dřevem, nářadím a materiálem, jako jsou šrouby, vruty, matice. Během dílniček zatloukají hřebíky, šroubují vruty do dřeva, sestaví si písmena, geometrické tvary a mnoho dalšího. Vše zaznamenáno na fotografiích, které jsou přílohou.

Pedagogický dozor a průběh akcí zajišťují pedagogové DDM. Vybavení hrami, stavebnicí a dalším zajistil DDM Orlová. Dílenské stoly zapůjčila MŠ Okružní 917, Orlová-Lutyně.

Dětem se práce velmi líbila. Celý čas věnovaný práci si všichni užili.

Mgr. Jana Šertlerová, ředitelka DDM a Mgr. D. Molinková vedoucí pracovní skupiny polytechnického vzdělávání v rámci projektu MAP II – ORP Orlová, který se finančně podílel na financování akcí.

 
MAP II – ORP ORLOVÁ, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482

 

Každá MŠ měla svoji pozvánku

Datum zveřejnění/aktualizace: 3.2.2020

Zpět na výpis