ZŠ Školní - Plavecká soutěž měst

Plavecká soutěž měst 2019
Tradiční sportovní akce v Orlové měla slavnostní vyhlášení ve středu 20.
11. 2019 v DDM Orlová. Ceny úspěšným plavcům předávali starosta města Mgr.
Miroslav Chlubna, 1. místostarosta Miroslav Koláček a vedoucí odboru
městských financí a školství Ing. Petra Slavíková. Zástupci našeho města
letos vyplavali 4. místo. 820 plavců ovšem získalo pouze 6861 bodů, což na
stupně vítězů nestačilo. ZŠ Školní letos podpořila toto snažení plnou
osminou celkového počtu, přesně jí reprezentovalo 102 plavců. Našich 5
oceněných sportovců bralo medaile za 1. nebo 2. místo ve svých věkových
kategoriích. Město, školu i sami sebe úspěšně reprezentovali: Jana
Drastichová, Kateřina Rašová, Martin Tešnar, Matyáš Rejthar a Oliver
Kapias. Gratulujeme.
Mgr. Marek Tešnar


Datum zveřejnění/aktualizace: 22.11.2019

Zpět na výpis