MŠ Ke Studánce - pasování dětí na předškoláky.

Pasování dětí na předškoláky.

Být „předškolák“ znamená pro děti předškolního věku ve skupině svých vrstevníků velkou prestiž a zároveň, je jedním z jejich zlomových období. Předškolák je ten, který je nejstarší ve skupině dětí v mateřské škole, ty mladší děti k němu vzhlížejí a tak trochu i závidí. „A to je panečku něco“. Aby si děti tento svůj „vstup mezi ty nejstarší“ ještě více užily, uspořádali jsme v amfiteátru školní zahrady malou slavnost „Pasování předškoláků“. Vždyť je to poslední rok, kdy budou děti mateřskou školu navštěvovat!  Ke konci tohoto školního roku už budou pasováni na „opravdové školáky“.

Slavnost se konala 3. října 2019. Jako hosty jsme na ní přivítali žáky 2. třídy ZŠ Mládí, kteří dětem přednesli čtenou pohádku „O kůzlátkách“. Žáci se ve čtení střídali a naše děti tak měly možnost přesvědčit se, že za krátkou dobu to budou ony, kdo budou umět také tak hezky číst. Žáci pohádku přečetli bez jediné chybičky. Za jejich pěkné vystoupení děkujeme nejen jim, ale i paním učitelkám, které na tom mají velkou zásluhu.

Po té jsme přistoupili k samotnému „pasování“. Ujala se ho dětmi velmi oblíbená „víla Radana“. Všichni předškoláci museli odpovědět na pár záludných otázek, což ale hravě zvládli. Po pasování „pravou vílí kouzelnou hůlkou“ byli vyznamenáni pamětní medailí.

Všechny děti, nejen naši předškoláci, si slavnost užily. Shlédly kouzelnické představení „víly Radany“ a po něm si zadováděly v tanečním reji.

Byla to moc hezká slavnost. Děti si z ní odnesly nejen pamětní medaili, ale i spoustu dojmů a zážitků. A nám se tak zrodila nová krásná akce ;-)

 

Napsala Bohunka Trelová, MŠ Ke Studánce


Datum zveřejnění/aktualizace: 15.10.2019

Zpět na výpis