Tradiční exkurze k volbě povolání na Mládí

Tradiční exkurze k volbě povolání na Mládí

Ve čtvrtek 26. září se opět celá naše škola ZŠ Mládí Orlová vydala na tradiční podzimní exkurze, které pořádáme na naší škole již mnoho let. Považujeme je za jednu ze zajímavých a poměrně efektivních forem výuky. Posilují mezipředmětové vztahy, profesní orientaci, aktualizaci a prohloubení probíraného učiva.

Cílem exkurzí je bližší poznání svého bydliště, její přírody, kulturního dědictví a současného života. Vede žáky ke kritickému myšlení, k sebehodnocení a k cílené práci s informacemi. Každý ročník má svůj specifický program, který zahrnuje i téma volby povolání. Žáci jsou před exkurzí seznámeni v hodinách vlastivědy, přírodovědy a zeměpisu s programem, trasou a povoláními, které na exkurzi uvidí. Žáci také mají za úkol vypracovat pracovní list, aby prokázali, že při exkurzích dávali pozor.

Po exkurzi si žáci zakládají svůj pracovní list do složky, kterou si vedou již od první třídy, a tak v devátém ročníku, při listování složkou s exkurzemi, si žáci mohou říct, že toho viděli a zažili opravdu mnoho. A zajistit 9 autobusů najednou pro skoro 400 žáků, které v jeden čas vyjedou do různých směrů (Planetárium Ostrava, DOV, Landek park, Depo Bohumín, Karviná, …) je v dnešní době také nemalý problém.

Také samozřejmě nemohlo chybět pořizování suvenýrů a nejrůznějších dobrot. Letošní programem nabitá podzimní exkurze se všem dětem moc líbila. Dověděly se mnoho nového o způsobu života v našem kraji a seznámily se s velkým množstvím povolání. Počasí jim přálo, tak si celý den plný poznávání užily se vším všudy.

 

Mgr. Lucie Walová, výchovná poradkyně

ZŠ Mládí Orlová

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 9.10.2019

Zpět na výpis