ZŠ Školní - Otevření pobočky městské knihovny

 

Čtení s porozuměním nás provází celý život. Jak pomoci dětem zvládnout tuto gramotnost? Určitě nejlépe pomocí knih – knih, které mají mezi sebou.

To nás vedlo k nápadu zřídit knihovnu v místnosti mezi třídami.  

Knihovna bude sloužit nejen našim žáků, ale i vyučujícím, budou se zde konat besedy s autory, vzdělávací semináře. Knižní fond byl pořízen z dotace  projektu MAP II ORP Orlová. Každé úterý si žáci mohou knihy vypůjčit či vrátit, mohou požádat o radu v případě výběru vhodné četby.

Velké poděkování patří pracovnicím městské knihovny, které svými nápady přispěly k estetickému vybavení místnosti.  

              Mgr. Hana Rettová, ředitelka školy

MAP II – ORP ORLOVÁ

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482

 

 

 

 Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení PDF [1.4MB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 28.6.2019

Zpět na výpis