ZŠ K. Dvořáčka - Nejlepší „sběrači“ byli odměněni zájezdem

Základní škola Karla Dvořáčka se každoročně zapojuje do ekologické akce „Zelený strom“, kterou pořádá firma ORC recycling s.r.o. Jedná se o soutěž ve sběru starého papíru mezi školami z celého Moravskoslezského kraje. Každý rok se naše škola umisťuje na předních místech. Žáci, kteří nasbírají za rok nejvíce starého papíru, bývají  na konci roku odměněni výletem. Tak tomu bylo i letos. V pátek 14. 6. jsme se vydali se 45 dětmi na výlet do Dolní Lomné do zážitkového centra URSUS, kde jsme absolvovali program Stopy šelem. Děti si odlily ze sádry stopu rysa, poslechly si zajímavý výklad o šelmách žijících v Beskydech, poznávali šelmy podle hlasu a stop, prohlédly si model Beskyd a zajímavou interaktivní expozici, kde si například mohly vyzkoušet, jak vidí medvěd nebo včela. Dětem se výlet moc líbil.

Celá akce byla hrazena z projektu MAP II – ORP Orlová, reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482.

  Mgr. Šárka Cenková


Datum zveřejnění/aktualizace: 28.6.2019

Zpět na výpis