ZŠ K. Dvořáčka - Kroužek fyziky a chemie ve vysokoškolských laboratořích

Zdálo by se, že po vítězství v soutěži Fyzshow s hudbou se v letošním školním roce už nemáme kam posunout.

Omyl! Vydali jsme se totiž na badatelskou vědeckou dráhu v rámci programu OP VVV Šablony 2. Přibrali jsme několik kamarádů z dalších tříd a v počtu 20 žáků jsme zrealizovali exkurzi do laboratoří katedry fyziky a katedry chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Tam jsme pod vedením doktorky Hӧnigové a doktora Muchy strávili 4 hodiny prací na fyzikálních a chemických pokusech. Měřili jsme pH, obsah CO2 v ovzduší, při dýchání a hoření, obsah kyslíku rozpuštěného ve vodě, vodivost roztoků a barevné roztoky pomocí kolorimetru. Proměřili jsme voltampérové charakteristiky různých prvků v obvodu, využili jsme sonar pro zjištění závislosti délky periody na délce kyvadla. Věnovali jsme se optice a infračervenému záření, kde jsme proměřili pomocí spektrometru spektrální charakteristiky různých zdrojů světla, pomocí čidel UVA, UVB a luxmetru jsme zjišťovali kvalitu slunečních brýlí. Seznámili jsme se s využitím termokamery a pořídili s ní několik fotografií, včetně společného snímku celé naší pracovní skupiny. U některých demonstračních pokusů jsme zůstali stát s pusou otevřenou. Nechyběly totiž ani blesky a malý řízený výbuch.

A závěr? Někteří z nás se vrátili přesvědčeni, že už vědí, kam budou směřovat jejich kroky po maturitě. Teď už zbývá jen maličkost - dokončit devátou třídu a odmaturovat.

 

Žáci ZŠ K. Dvořáčka

 

 Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení JPG [212.1KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 24.6.2019

Zpět na výpis