ZŠ Mládí - Tradiční celoškolní exkurze k volbě povolání

 

V pátek 24. 5. 2019 v době konání voleb do Evropského parlamentu jsme se celá naše škola ZŠ Mládí Orlová vypravila na tradiční jarní exkurze. Cílem exkurzí je bližší poznání krajů, jejich přírody, kulturního dědictví a současného život Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje. Každý ročník má svůj specifický program, který zahrnuje i téma volby povolání.

S plánováním exkurzí jsme začali již na podzim poté, co proběhly ty podzimní – exkurze musí být totiž nejen poučné, ale hlavně musí děti i bavit a dát jim zajímavé a podnětné informace. Také musí na sebe navazovat tak, aby si pak žák 9. ročníku mohl při listování svou složkou s exkurzemi říct, že toho viděl a zažil opravdu mnoho. A zajistit 9 autobusů najednou, které v jeden čas vyjedou do různých směrů celým krajem, je v dnešní době opravdu problém. V hodinách občanské výchovy, dějepisu, přírodopisu a zeměpisu se žáci předem seznamují s místy a povoláními, která na exkurzi uvidí.

Žáci také měli za úkol vypracovat pracovní list, aby prokázali, že při exkurzích dávali pozor. Také samozřejmě nemohlo chybět pořizování suvenýrů a nejrůznějších dobrot. Letošní programem nabitá jarní exkurze se všem dětem moc líbila. Dověděly se mnoho nového o způsobu života našich předků a seznámily se s velkým množstvím povolání. Počasí jim přálo, tak si celý den plný poznávání užily se vším všudy.

Mgr. Lucie Walová, výchovná poradkyně

ZŠ Mládí Orlová

 

 

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 31.5.2019

Zpět na výpis