ZŠ Mládí - Kampaň Ne(p)berte

Co vám vytane na mysli, když se řekne slovo kampaň? Někomu se mohou vybavit třeba kampaně našich politických stran, kterými na sebe přes televizi a jiná média strhávají pozornost zvláště před volbami. Mně osobně se ale vybaví něco ze soudku úplně jiného: Kampaň Ne(p)berte naší třídy 9.A, která upozorňuje na nebezpečí užívání návykových látek.

Když se nad celou kampaní zamyslím, napadá mě spousta nezodpovězených otázek, ale nejvíce se zabývám otázkou, kterou nám položila paní učitelka Klenková ke konci našeho výkladu ve třídě VII.B : ,,Myslíte si, že má tato kampaň smysl?” Vzhledem k tomu, že si stojím za svým názorem, že každý z nás je jedinečný, a tudíž je pohled na svět každého z nás ovlivněn odlišnými okolními faktory, myslím si, že na tuto otázku je velmi těžké nalézt odpověď. Stojím si ale za tím, že naše kampaň určitě smysl měla, protože někteří mí spolužáci se vydali i do nižších ročníků. Tam použití naší kampaně bylo velmi dobrou prevencí před rizikovými projevy chování pro naše nejmladší žáky školy.

Po ukončení kampaně v 1. až 8. třídách a následné diskusi, výměně dojmů s mými spolužáky, mě nejvíce zarazilo to, jak jsou některé děti právě z těch nižších ročníků dobře informovány o návykových látkách. Žáci v některých třídách 1. stupně měli dokonce větší přehled než někteří žáci stupně druhého. Domnívám se, že jejich informovanost zapříčil technologický pokrok v posledních letech a zájem o tuto problematiku. Dnes si na internetu vyhledáte téměř cokoliv a kdykoliv.

Na rozdíl od prvního stupně, na kterém se žáci aktivně zapojili do diskuze, se žáci druhého stupně tak moc aktivně nezapojovali. Ze své zkušenosti vím, že někteří naši kampaň nedocenili, v jejím průběhu se bavili, dávali méně pozor. I přesto ale pevně doufám, že jsme někoho ovlivnili takovým způsobem, že se bude návykovým látkám vyhýbat obloukem.

Na závěr chci poděkovat všem svým spolužákům za spolupráci a hlavně naší paní učitelce a metodičce prevence Mgr. Lence Pastirčákové za koordinaci celé kampaně, pevné nervy a úsilí, které s námi vynaložila v hodinách multimediální výchovy a v hodinách navíc, ve kterých byla z velké části naše kampaň realizována.

Pevně doufám, že účastí v městské soutěži ,,Spolu s Orlovákama pryč s drogama‘‘, kterou pořádá Dětský parlament Orlová v průběhu měsíce června, oslovíme s naší kampaní ještě více lidí než jen žáky naší školy a jejich rodiče.

 

Natálie Adamusová

Žákyně 9.A ZŠ Mládí Orlová


Datum zveřejnění/aktualizace: 23.5.2019

Zpět na výpis