MŠ Okružní - Ozdravný pobyt dětí mateřské školy Okružní 917 „CHARBULÁK 2018“ podpořen SFŽP ČR

Předškolní děti jely v termínu 8.4. - 12.4. 2016 do hotelu Charbulák Staré Hamry-Gruň. Program ozdravného pobytu byl realizován se zaměřením na prvky environmentální výchovy pod názvem „JARO S VEVERKOU EMILKOU“.

Environmentální program týdenního pobytu vedli zkušení lektoři ze střediska volného času Alcedo Vsetín, do programu se aktivně zapojily i paní učitelky.

Děti byly motivovány veverkou Emilkou, která jim schovala poklad v zamčené truhle. Otevřít ho mohly pouze tehdy, když najdou číselný kód, a ten se dal získat plněním aktivit.

 Na vycházkách poznávaly jarní květiny, v lese pozorovaly stromy a vyhledávaly rozdíly mezi nimi, viděly datla při klování, našly i místa výskytu veverek podle ohlodaných šišek. Navštívily farmu, kde sledovaly krávy, telátka, býky a ovce. Exkurze na farmu se jim moc líbila.

Při pobytu v lese si děti stavěly domečky pro veverku, prováděly frotáž kůry stromů, hrály hry zaměřené na smyslové vnímání přírody. Barevnost jarní přírody zachytily na svých paletkách, kdy sbíraly a nalepovaly přírodniny v různých barvách. Program byl doplněn o hry zaměřené na spolupráci a týmové řešení úkolů. Děti si oblíbily ekologické pracovníky, kteří je uměli nadchnout.

Nabízený program děti zaujal svými pestrými aktivitami, díky nimž získaly nové poznatky o přírodě a zároveň si zlepšovaly fyzickou kondici a upevňovaly pravidla chování v přírodě.

                                                                                           Bc.  Ivana Fidlerová

                                                                                             MŠ Okružní 917

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 13.5.2019

Zpět na výpis