MŠ K. Dvořáčka 1228 - Projektový den v mateřské škole


Mateřská škola K. Dvořáčka získala z programu ŽPZ/06/2018 – Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí, dotační titul č. 2, priorita Podpora aktivit na školních zahradách dotaci ve výši 70 tis. Kč. Dotaci poskytl Moravskoslezský kraj.
Díky projektu stále vylepšujeme zahradu naší mateřské školky v přírodním stylu. A tak naše děti sázejí, zalévají, okopávají a také hrají různé hry a řeší přírodovědné úkoly.


Jednou z krásných akcí byl i projektový – květinkový den.
MŠ K. Dvořáčka je školkou snažící se vést děti ke zdravému způsobu života, jíst zdravě s omezením přísunu cukru ve sladkostech, žít v souladu s přírodou, chránit ji a vážit si ji. Květinkový den se konal 26. 4. 2019. Byl to jeden z nejteplejších slunečných dnů v dubnu. Akce byla naplánována do několika stanovišť rozptýlených jak na školní zahradě, tak v okolí MŠ.  Zahrada byla plná barev, květin a dětí, které na jednotlivých stanovištích zkoumaly a experimentovaly. Učitelky se snažily o to, aby úkoly přinesly dětem nejen radost, ale především novou vědomost. Celá akce byla propletená myšlenkou praktičnosti. Pokud si dítě činnost vyzkouší, rostlinu vezme do rukou, zapojí jemnou motoriku, zapamatuje si poznatek lépe, než kdyby se informaci pouze dozvědělo. Děti si vyzkoušely zasadit semena slunečnic, zalily zábavnou formou záhonky na školní zahradě a tímto způsobem si uvědomily, co rostliny potřebují ke svému životu. Společně vytvořily obrovské květinové puzzle, kde si procvičily spolupráci ve skupině, schopnost domluvit se mezi sebou, prosadit se i podřídit, spolupracovat. Aktivity byly zaměřeny i na třídění odpadu, ke kterému jsou vedeny i v MŠ. Každá třída disponuje barevnými odpadkovými koši a děti již automaticky odpad třídí.  Rostliny poznávaly na louce i v herbáři, který si nedávno ve školce samy vyrobily. Celé barevné dopoledne bylo ukončeno společnou písní a rozdáním diplomů. Děti si formou prožitkového učení uvědomily, že není jedno, v jakém prostředí žijí. A i když jsou ještě malí, mohou toho svým chováním spoustu ovlivnit.

Mgr. Jana Valošková
Mgr. Lucie Kocurová

          


Datum zveřejnění/aktualizace: 13.5.2019

Zpět na výpis