ZŠ Školní - Škola v přírodě

Žáci ZŠ Školní 862 ve škole v přírodě

Čistý vzduch v lese  - to byl název ozdravného pobytu dětí 5. ročníků ZŠ Školní.

Ozdravný pobyt byl hrazen ze Státního fondu životního prostředí, probíhal od 1.4 do 7.4  v obci Bílá. Celý projekt ozdravného pobytu byl zaměřen na ekologii, environmentální výchovu a pobyt na čerstvém vzduchu. Děti se seznámily s lesním ekosystémem, vlivem a dopadem lidské činnosti na lesní ekosystém, významem lesa pro člověka, ochraně ovzduší, provázaností lesního ekosystému. Díky krásnému počasí probíhala velká část výuky v lese.

Mimo tento program žáci absolvovali spoustu dalších aktivit, které vedly k upevňování vztahů mezi nimi-jako jsou kamarádství, ohleduplnost, význam skupinové práce, ochota pomoci druhému. Součástí školy v přírodě byl i půldenní výlet do Rožnova pod Radhoštěm, kde děti navštívily podnik na výrobu svíček Unipar, Svět kamenů a rožnovskou výrobnu čokolády.

Ozdravný pobyt byl hodnocen kladně učiteli, žáky i rodiči.

Mgr. Jana Pechová

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 17.4.2019

Zpět na výpis