ZŠ Mládí - Global Money Week

SVĚTOVÝ TÝDEN O VZDĚLÁVÁNÍ A PENĚZÍCH

#GlobalMoneyWeek2019

Do GMW 2019 se zapojilo 169 zemí světa a více než 53 tisíc organizací. Cílem bylo, aby se srozumitelnou a nenásilnou cestou předaly mladé generaci informace o jejich společenských a ekonomických právech a finanční odpovědnosti.

  • Na 32 milionů dětí a teenagerů tak mohlo získat znalosti nezbytné pro uvážlivé hospodaření s penězi a zároveň se dozvědět, jak začít s vlastním podnikáním nebo jak uspět na pracovním trhu.
  • Cílovými skupinami GMW jsou vedle žáků, studentů, učitelů a odborné veřejnosti také široká veřejnost a skupiny ohrožené předlužením a sociálně vyloučené skupiny.

 

Základní škola Mladí se opakovaně do Global money week zapojuje, neboť se přikláníme k názoru, že pro žáky bude do života finanční gramotnost jedna z klíčových gramotností!

V týdnu 25. - 29. 3. 2019 se každá ze tříd zaobírala tématem “UČ SE, ŠETŘI, VYDĚLÁVEJ!”. Napříč vyučovacími předměty vytvářeli diskuse, projekty a finančně plánovali.  

Finanční gramotnost jako vyučovací předmět na škole žáci absolvují v 6. ročníku a dále se mu věnují v pracovních činnostech 8. a 9. ročníku. Spolupracujeme s organizací yourchance o.p.s. a  využíváme jejího projektu Finanční gramotnost do škol ( www.fgdoskol.cz ).

Tato úzká spolupráce nás dovedla až k  udělení certifikátu Finančně gramotná škola, zatím úrovně bronzové, který bude předán 10.4.2019 v Praze.

 

Mgr. Lenka Pastirčáková

ZŠ Mládí Orlová

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 15.4.2019

Zpět na výpis