ZŠ Mládí - Den robotiky a techniky

Letos již potřetí jsme pro všechny naše žáky zorganizovali Den robotiky a techniky, tentokrát s finanční podporou MAP II – ORP Orlová. Chceme tak našim žákům přiblížit současné možnosti těchto oborů, nabídnout jim ukázky vhodných studijních a učňovských oborů a předvést žákům různé aktivity, které smysluplně naplní jejich volný čas.

Na 22 stanovištích si mohli všichni žáci 1. – 9. ročníku vyzkoušet činnosti těchto oborů.  Samozřejmě že největším lákadlem byla robotika. Setkali se s ní všichni, od prvňáčků s robotickými včeličkami, přes roboty OZOBOT a WEDO až po nejstarší s pohybujícími se roboty. Mladší žáci dále pracovali s různými typy stavebnic, které rozvíjejí technické dovednosti dětí. Starší žáci si pak mohli vyzkoušet techniku i robotické prvky konkrétních profesí, od učňovských oborů instalatéra, klempíře, zedníka, truhláře a tesaře, kominíka, přes středoškolské obory strojírenství, mechatroniky, informatiky, až po vysokoškolské, které ani nedokážeme specifikovat.

Nesmírně si vážíme toho, že na celkové přípravě se s námi podílely 4 střední školy (Střední průmyslová škola Karviná, Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, Střední škola technických oborů Havířov-Šumbark, Střední odborné učiliště DAKOL Karviná), dále Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Velký svět techniky Ostrava a místní Dům dětí a mládeže Orlová. Pedagogové a studenti přišli velmi pečlivě připraveni a přinesli s sebou pomůcky pro naše žáky dosud nevídané. Týmy byly vybaveny takovými stroji, které utvrzovaly žáky, že věda a technika je všude kolem nás a i když člověku výrazně pomáhá, očekává určité znalosti a dovednosti. Těšilo nás, že v týmech byli naši i absolventi a považovali si za čest ukázat svým bývalým učitelům, co už dokážou.

Celá akce si vyžádala dlouhodobou a velmi detailní přípravu všech našich zaměstnanců, abychom naše cíle splnili. Kladla vysoké nároky na přípravu, neboť některá stanoviště s robotickými pomůckami zajišťovali naši pedagogové sami, i na samotnou organizaci, neboť všech cca 320 žáků se během výuky pravidelně střídalo na jednotlivých stanovištích.

Zážitky a výstupy z jednotlivých lekcí jsme prezentovali hned odpoledne na Dni otevřených dveří naší školy a byl o ně mimořádný zájem. Přišli nejen rodiče předškoláků a našich žáků, ale také spousta našich absolventů i dřívějších zaměstnanců, cože se nám to povedlo. Fotogalerii prezentujeme na školním webu a facebooku, ve veřejné vitríně před školou a na městských webových stránkách.

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 15.3.2019

Zpět na výpis