MŠ Ke Studánce 1033 - Jsme po rekonstrukci

Tak jsme se konečně dočkali!

Budova mateřské školy Ke Studánce dostala nový kabát. Vyloupla se z obklíčení okolních domů jako šperk. Na fasádě záměrně dominuje tyrkysová barva, aby mateřská škola  nesplývala s ostatními panelovými domy. Nová plastová okna a venkovní zateplení slibují větší komfort na třídách. Už nebudeme muset ucpávat škvíry mezi okny,  kterými dovnitř neustále foukal studený vítr. Nová okna se nebudou muset dokonce ani otvírat, neboť každá třída je vybavena velice kvalitní vzduchotechnikou. Na dvou třídách jsou vybudovány zcela nové umývárny a sociální zařízení a všechny třídy jsou vybaveny novými koberci. Vnitřní stěny budovy jsou kompletně vymalovány. Starý nábytek bude průběžně nahrazen novým stejně, jako linoleum na podlahách tříd a chodeb. Z finančních důvodů nejde vše najednou, a my to chápeme a umíme být trpěliví.

Zajímavostí jsou symboly čtyř živlů, tak úžasně namalovaných na fasádě budovy – oheň, voda, vzduch a země. Důvodem jejich zrodu je již schválený projekt, který je zaměřený na environmentální vzdělávání dětí mateřské školy při pobytu venku na školní zahradě, a který zpracovaly p. učitelky mateřské školy. Přesný název projektu zní „Putování za poznáním s Plamínkem, Kapičkou, Větrníkem a Hlíňáčkem“. Jeho záměrem je využití prvků přírodní zahrady v edukačním procesu. S přestavbou školní zahrady by se mělo začít na jaře 2019. O  podrobnostech budeme veřejnost informovat.

Chceme touto cestou ocenit ředitelku MŠ Ke Studánce PhDr.Bc. Karin Fodorovou PhD. a poděkovat jí za neustávající a neskutečnou sílu, kterou předávala celému kolektivu. Její věčně dobrá nálada, optimismus a pozitivní postoj nám dodávaly potřebný elán a správnou motivaci, abychom přečkali náročné dny v provizorních podmínkách.

Střechu nad hlavou nám poskytla ZŠ Ke Studánce 1050. Měli jsme pro sebe k dispozici celé přízemí, takže jsme byli všichni spolu. Problémy byly, a ne malé. Ale zvládli jsme to.

Náš velký dík patří těmto firmám a lidem:

Fa Omlux v zastoupení stavbyvedoucího pana Petra Romana – děkujeme za jeho mimořádné pracovní nasazení a vedení celé rekonstrukce a za bezproblémové řešení vzniklých zátěžových situací

Jindřich Hudeczek – malířské práce

Jaroslav Pastorek - zajištění rekonstrukce koupelen

p. Gondášová – stavební dozor

Mgr. Marcela Šelongová – majetková správa škol, za mimořádnou vstřícnost při řešení všech potřebných záležitostí a vzniklých problémů ohledně stavby

p. Paková Karin z Odboru správy majetku a hospodářské správy, která má na starost správu a údržbu městského mobiliáře, dešťovou kanalizaci a čistotu města

Ing. Pavlína Kucharczyková - vedoucí oddělení školských a příspěvkových organizací

Ing. Szotkovská Martina – vedoucí Odboru rozvoje a investic

Ing. Petra Slavíková – vedoucí Odboru městských financí a školství

p. David Ohnheiser – doplňkové zednické práce

p. Vlastimil Kohoutek – pomoc při montáži regálů a nábytku

Poděkování patří školníkovi panu Petru Janíkovi, jakož i všem p. učitelkám a provozním zaměstnancům za pracovní úsilí při úklidu prostor MŠ po stavebních pracích a přípravě tříd na běžný provoz.

Náš velký dík patří také rodičům, kteří pochopili, do jak tíživé situace jsme se díky rekonstrukci dostali a snažili se nám všemožně vyjít vstříc. V závěrečné fázi hodně rodičů nabídlo svou pomoc při úklidu tříd. Velmi si toho vážíme.

Obrovskou změnu, kterou naše mateřská škola prošla, jsme všichni nadšeně přivítali. Máme radost, že Město Orlová vychází naší MŠ vstříc a už teď se těšíme na další pomoc při úpravách a renovacích, které tato budova už nutně potřebovala a ještě potřebuje. Věříme, že to bude změna k lepšímu. Všichni chceme, aby se u nás děti cítily dobře a aby se i rodičům u nás líbilo.

Ještě jednou touto cestou všem zúčastněným mockrát děkujeme


Datum zveřejnění/aktualizace: 10.12.2018

Zpět na výpis