PROVOZ V ZÁŘÍ - MŠ. K. DVOŘÁČKA 1228 A MŠ 1. MÁJE 1268

V polovině června začala rozsáhlá rekonstrukce celé MŠ na ul. 1. Máje 1268. 

Rekonstrukce probíhá po celou dobu letních práznin. Jedná se o velmi náročnou stavbu, kdy probíhá např. výměna oken, zateplení, instalace vzduchotechniky, rekonstrukce sociálních zařízení, výměna dveří atd.. Náročná stavba bude dle smlouvy ukončena v polovině října. Část MŠ bude k zahájení nového školního roku připravena.

Vzhledem ke skutečnosti, že stavba bude pokračovat i v měsíci září, přes všechna přijatá opatření se nejedná o prostředí vhodné a bezpečné pro ty nejmenší. Po pečlivém zvážení se vedení města rozhodlo zajistit VŠEM dětem  (3 třídy) náhradní prostory v základní škole K. Dvořáčka 1230 a nechat stavařům prostor pro jejich práci. Ke změně v umístění tříd dochází i v budově MŠ K. Dvořáčka 1228.

POZOR!

Provoz tříd bude zahájen v pondělí 3. září 2018 v ZŠ K. Dvořáčka 1230 - vstup do školní družiny.  Do ZŠ budou přesunuty třídy s nejstaršími dětmi, změna se týká i dětí, které dochází do MŠ na ul. K. DVOŘÁČKA 1228. Informace o rozdělení tříd  budou zveřejněny na www mateřské školy.

PROVOZ V PONDĚLÍ 03.09.2018 JE ZAJIŠTĚN MATEŘSKÉ ŠKOLE K. DVOŘÁČKA 1228,

PRO TŘÍDY:

BERUŠKY - 1. třída                                                                             

VČELKY    - 2. třída    

KOČIČKY  - 3. třída    

ŽABIČKY  - 4. třída

KRTEČCI  - 5. třída

MYŠKY - děti rozmístěny do tříd dle seznamu                                                                                                                                                                    

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLE K. DVOŘÁČKA 1230, VSTUP DO ŠKOLNÍ DRUŽINY,

PRO TŘÍDY:

KVĚTINKY (předškoláci) zvonek č. 1      

SLUNÍČKA (předškoláci) zvonek č. 2     

MOTÝLCI zvonek č. 3     

Odkaz: 

www.mskarladvoracka.cz


Datum zveřejnění/aktualizace: 30.8.2018

Zpět na výpis