MŠ KE STUDÁNCE 1033 - PROVOZ V ZÁŘÍ

V polovině června byla část MŠ Ke Studánce 1033 přestěhována do ZŠ Ke Studánce 1050, a to z toho důvodu, že začala rozsáhlá rekonstrukce celé MŠ. 

Rekonstrukce probíhá po celou dobu letních práznin. Jedná se o velmi náročnou stavbu, kdy probíhá např. výměna oken, zateplení, instalace vzduchotechniky, rekonstrukce sociálních zařízení, výměna dveří atd.. Náročná stavba bude dle smlouvy ukončena v polovině října. Část MŠ bude k zahájení nového školního roku připravena.

Vzhledem ke skutečnosti, že stavba bude pokračovat i v měsíci září, přes všechna přijatá opatření se nejedná o prostředí vhodné a bezpečné pro ty nejmenší. Po pečlivém zvážení se vedení města rozhodlo  zajistit VŠEM dětem  náhradní prostory v základní škole Ke Studánce a nechat stavařům prostor pro jejich práci. Město Orlová na letošní rekonstrukci školky naváže v příštím roce novou zahradou s environmentální tématikou.

POZOR!

Provoz všech šesti tříd MŠ bude zahájen v pondělí 3. září 2018 v ZŠ Ke Studánce - vstup hlavním vchodem.  Informace o rozdělení dětí do jednotlivých tříd budou zveřejněny u vchodu do ZŠ Ke Studánce 1050 v týdnu od 27.08.2018. Informace pro zákonné zástupce budou zveřejňovány i na www mateřské školy.

Odkaz: 

www.mskestudance.cz

Datum zveřejnění/aktualizace: 21.8.2018

Zpět na výpis