Naše město si váží svých učitelů - Jana ČERMÁKOVÁ

U příležitosti letošního Dne učitelů se uskutečnil v prostorách obřadní síně historické radnice v Orlové-Městě slavnostní akt, jehož hlavním bodem programu bylo ocenění desítky pedagogů z orlovských základních a mateřských škol.

Jana ČERMÁKOVÁ (MŠ Na Vyhlídce, odloučené pracoviště Lesní) byla oceněna za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost.

Paní Jana Čermáková si své povolání vybrala už po základní škole, kdy začala studovat střední pedagogickou školu. Během své třicetileté praxe pak pracovala na několika mateřských školách v okolí. Od roku 1993 působí jako učitelka v mateřských školách v Orlové. Její profesní život je však spojen především s Mateřskou školou na ulici Lesní, kde učí již 21 let.

Její pedagogická práce byla a je kvalitní, s dobrými výsledky. Vždy ji šlo o dobrý vývoj a posun jí svěřených dětí. Průběžně se sebevzdělává, je tvůrčí, všestranná a nejraději připravuje pro děti výtvarné a hudební činnosti. V minulosti také vedla keramický kroužek.

Za její prací zůstává mnoho spokojených dětí i rodičů. 
Jde o nekonfliktní kolegyni, která je pro ostatní vzorem profesionality a přístupu k práci s dětmi. Paní učitelka je zodpovědná a spolehlivá.

BLAHOPŘEJEME K OCENĚNÍ A DĚKUJEME ZA DOBROU PRÁCI!


Datum zveřejnění/aktualizace: 14.4.2018

Zpět na výpis