Naše město si váží svých učitelů - Ludmila GAVLOVSKÁ

U příležitosti letošního Dne učitelů se uskutečnil v prostorách obřadní síně historické radnice v Orlové-Městě slavnostní akt, jehož hlavním bodem programu bylo ocenění desítky pedagogů z orlovských základních a mateřských škol.

Ludmila GAVLOVSKÁ (MŠ Ke Studánce) byla oceněna jako významná pedagogická osobnost.

Paní učitelka Gavlovská je významnou osobností mateřské školy a oporou pedagogického týmu. Za svůj život získala spoustu poznatků, které spolu se zkušenostmi uplatňuje při své práci s dětmi. Té se věnuje od roku 1977 a za svůj život prošla několika zařízeními, ale své práci, svému poslání, zůstala věrná. Nejvíce úsilí a entuziasmu projevila v nynějším působišti v MŠ Ke Studánce, dříve MŠ Radost.

Ve svém volném čase vedla zájmový kroužek hry na flétnu a kroužek keramiky. Významným bylo její vedení tanečního kroužku Bambulky, se kterým se představila na mnoha vystoupeních v našem městě i mimo něj.  Zároveň má na starost veškerou výzdobu školy, na kterou vyvíjí maximální úsilí, a to i ve svém volném čase. V minulých letech se podílela na tvorbě mezinárodního projektu „Hranice nejsou překážkou“.

Paní učitelka Gavlovská je tvůrčí a pracovitá, má výtvarný talent a své pracovní prostředí neustále obohacuje o inovativní prvky. Dětem vždy věnuje maximální pozornost, hájí jejich zájmy a názory a děti ji za to mají velmi rády, což je pro práci učitelky ta nejlepší zpětná vazba.

BLAHOPŘEJEME K OCENĚNÍ A DĚKUJEME ZA DOBROU PRÁCI!


Datum zveřejnění/aktualizace: 14.4.2018

Zpět na výpis