Naše město si váží svých učitelů - Mgr. Marie BARDOŇOVÁ

U příležitosti letošního Dne učitelů se uskutečnil v prostorách obřadní síně historické radnice v Orlové-Městě slavnostní akt, jehož hlavním bodem programu bylo ocenění desítky pedagogů z orlovských základních a mateřských škol.

Mgr. Marie BARDOŇOVÁ (ředitelka MŠ Okružní 917) byla oceněna za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost.

Mgr. Marie Bardoňová spojila celý svůj život s dětmi předškolního věku. Již 27 let pracuje ve funkci ředitelky, přičemž od roku 2004 sdružuje tato mateřská škola také odloučené pracoviště Mateřskou školu Husova v Orlové-Městě.

Cílem paní ředitelky je vytvářet pro děti takové příležitosti, kdy je podporován jejich zájem o poznávání nového, objevování neznámého, rozvoj tvořivosti, kreativity a jejich mravních zásad a sociálních dovedností. Mateřskou školu zapojuje do charitativních akcí a realizuje besedy s odborníky na předškolní výchovu pro rodiče s aktuálními tématy jako je výchova a vzdělávání dětí v předškolním věku, zdravý životní styl a logopedie.
 

Mgr. Bardoňová vytváří inspirující pracovní klima, respektuje osobnost a názory každého zaměstnance a podporuje jejich osobní rozvoj.
Na ocenění byla navržena za dosavadní úspěšnou a uznávanou práci, kterou se nezaměnitelným způsobem podepsala na vzdělávání dětí předškolního věku, za příkladnou spolupráci s rodiči a za pečlivost.  Vždy byla a je inspirací pro své spolupracovníky.

BLAHOPŘEJEME K OCENĚNÍ A DĚKUJEME ZA DOBROU PRÁCI!


Datum zveřejnění/aktualizace: 14.4.2018

Zpět na výpis