Naše město si váží svých učitelů - Mgr. Hana ČECHOVÁ

U příležitosti letošního Dne učitelů se uskutečnil v prostorách obřadní síně historické radnice v Orlové-Městě slavnostní akt, jehož hlavním bodem programu bylo ocenění desítky pedagogů z orlovských základních a mateřských škol.

Mgr. Hana ČECHOVÁ (ZŠ U Kapličky) byla oceněna za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost.

Vzdělávání dětí se Hana Čechová věnuje bezmála 40 let. Vystudovala učitelství prvního stupně na Pedagogické fakultě v Ostravě. Nejprve působila jako učitelka a pak vykonávala funkci ředitelky mateřské školy. Od roku 1993 pracuje jako učitelka Základní školy U Kapličky 959 v Orlové-Lutyni.

Řadu let je předsedkyní Metodického sdružení učitelů pro 4.–5. ročník. Zároveň má na starost zajištění učebnic pro 1. stupeň. Dlouhou dobu se věnuje výuce alternativního Daltonského školství. Její přístup k žákům je vstřícný a spravedlivý. Stále promýšlí jak vyučování ozvláštnit, aby se děti nejen něco naučily, ale aby je výuka také zaujala.

Je dlouholetou jistotou a oporou učitelského sboru. Práci pedagoga vykonává zodpovědně a s nasazením. U žáků je oblíbená a zároveň respektovaná pro přirozenou autoritu. Za celoživotní pedagogickou práci jí patří poděkování.
 

BLAHOPŘEJEME K OCENĚNÍ A DĚKUJEME ZA DOBROU PRÁCI!


Datum zveřejnění/aktualizace: 14.4.2018

Zpět na výpis