Naše město si váží svých učitelů - Mgr. Martina BARTOŇKOVÁ

U příležitosti letošního Dne učitelů se uskutečnil v prostorách obřadní síně historické radnice v Orlové-Městě slavnostní akt, jehož hlavním bodem programu bylo ocenění desítky pedagogů z orlovských základních a mateřských škol.

Mgr. Martina BARTOŇKOVÁ (ZŠ Školní 862) byla oceněna za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost.

Paní učitelka Martina Bartoňková pracuje v této škole od roku 1994. Patří po celou dobu k velmi fundovaným a odpovědným učitelkám na vysoké profesionální úrovni. Od nástupu na tuto školu vyučuje žáky především 1. až 3. ročníku.

V průběhu učebního procesu i při závěrečném hodnocení poskytuje žákům věcnou slovní vazbu, projevuje uznání, oceňuje jejich postoje a nesoutěživým prostředím minimalizuje rizika individuálního selhávání a neúspěchu. Ve vzdělávání žáků jí jde především o to, aby děti vyučování bavilo, a aby měly zájem vzdělávat se.

Paní učitelka je garantem dopravní výchovy ve škole a v rámci projektu Zdravá škola organizuje akce k bezpečnému pohybu žáků ve městě. Svými postoji a zásadami má přirozenou autoritu u žáků i rodičů a je bezesporu profesionálem ve svém oboru.

BLAHOPŘEJEME K OCENĚNÍ A DĚKUJEME ZA DOBROU PRÁCI!Datum zveřejnění/aktualizace: 14.4.2018

Zpět na výpis