Naše město si váží svých učitelů - Mgr. Jarmila NOVÁKOVÁ

U příležitosti letošního Dne učitelů se uskutečnil v prostorách obřadní síně historické radnice v Orlové-Městě slavnostní akt, jehož hlavním bodem programu bylo ocenění desítky pedagogů z orlovských základních a mateřských škol.

Mgr. Jarmila NOVÁKOVÁ (ZŠ Mládí) byla oceněna za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost.

Paní Jarmila Nováková pracuje ve školství od roku 1983, nejdříve jako učitelka v mateřské škole, pak vychovatelka v ústavu sociální péče a nakonec jako učitelka na 1. stupni základní školy. Na Základní škole Mládí pracuje od roku 1999.
 
Převážně učí na 1. stupni, na 2. stupni pak hudební výchovu. Od počátku svého působení na této škole se zabývá diferencovanou výukou, podporou talentovaných žáků, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků dlouhodobě neúspěšných.
 
Vede sekci a kabinet hudební výchovy na 1. stupni a připravuje žáky na kulturní vystoupení. Zajímá se o vše nové, se zájmem se účastní dalšího vzdělávání a nabyté vědomosti a dovednosti uvádí ihned do praxe.
 
Je známá jako velmi spolehlivá, důsledná a empatická. Kolegové oceňují její nadhled, klid a rozvahu, žáci vítají její vlídnost, smysl pro pořádek a individuální přístup. Svou práci vnímá jako životní poslání a těší ji usměvavé a zvídavé tváře svých žáků. Každý den je pro ni zajímavý a inspirující pro další nekončící práci s dětmi.

BLAHOPŘEJEME K OCENĚNÍ A DĚKUJEME ZA DOBROU PRÁCI!Datum zveřejnění/aktualizace: 14.4.2018

Zpět na výpis