Naše město si váží svých učitelů - Mgr. Blanka KAWANOVÁ

U příležitosti letošního Dne učitelů se uskutečnil v prostorách obřadní síně historické radnice v Orlové-Městě slavnostní akt, jehož hlavním bodem programu bylo ocenění desítky pedagogů z orlovských základních a mateřských škol.

Mgr. Blanka KAWANOVÁ (ZŠ Školní 862) byla oceněna jako významná pedagogická osobnost.

Paní učitelka Blanka Kawanová učí na ZŠ Slezská 850 od roku 1995. Od nástupu na tuto školu vyučuje žáky 1. až 2. ročníku. Věnuje se především žákům se specifickými poruchami učení a podporuje inkluzi žáků se sociálním znevýhodněním. Po celou dobu svého působení v učitelském povolání patří k velmi fundovaným odpovědným učitelkám, profesionálně na vysoké úrovni.

Žáky se vždy snaží vést k vytvoření dobrého kolektivu, vede je k pracovitosti a zodpovědnosti. Dlouhodobě také spolupracuje s asistenty pedagoga, doučuje žáky a pomáhá těm, kteří mají mezery ve znalosti českého jazyka.

Je také autorkou a hlavní realizátorkou pěvecké soutěže Naše superstar. Žáky na soutěže dlouhodobě připravuje a organizuje školní kola. V současné době organizuje tuto soutěž pro všechny žáky orlovských škol ve spolupráci s DDM. Městská kola mají po všech stránkách vysokou úroveň, což je jistě její velká zásluha.

BLAHOPŘEJEME K OCENĚNÍ A DĚKUJEME ZA DOBROU PRÁCI!


Datum zveřejnění/aktualizace: 14.4.2018

Zpět na výpis