Naše město si váží svých učitelů - Mgr. Ivana JANÍKOVÁ

U příležitosti letošního Dne učitelů se uskutečnil v prostorách obřadní síně historické radnice v Orlové-Městě slavnostní akt, jehož hlavním bodem programu bylo ocenění desítky pedagogů z orlovských základních a mateřských škol.

Mgr. Ivana JANÍKOVÁ (ZŠ Ke Studánce) byla oceněna jako významná pedagogická osobnost. 

Mgr. Janíková působí v ZŠ Ke Studánce 1050 od roku 1992, nejdříve jako učitelka všeobecně-vzdělávacích předmětů a od roku 2012 jako zástupce ředitele. Celou profesní kariéru vyučuje hlavně oblíbenou matematiku. Přestože je na žáky přísná - stejně jako na sebe, mají ji rádi hlavně pro její rovný, spravedlivý a přitom kamarádský přístup.

Jako třídní učitelka dovedla vždy stmelit i zdánlivě nesourodý kolektiv, čemuž obětovala i spoustu svého volného času. Dovede pomáhat svým kolegům při řešení interpersonálních vztahů v třídních kolektivech i při řešení někdy složitějších vztahů mezi žákem a učitelem.

V současné době je šestým rokem ve funkci zástupce ředitele školy. V této funkci si vede velmi dobře. Její racionální uvažování pomáhá řešit i složité situace spojené s výchovně-vzdělávacím procesem. Aktivní účastí v projektech pomáhá zlepšovat materiální podmínky jak pro školu, tak i pro své kolegy. Do všech výzev jde s obrovským nasazením.

BLAHOPŘEJEME K OCENĚNÍ A DĚKUJEME ZA DOBROU PRÁCI!Datum zveřejnění/aktualizace: 14.4.2018

Zpět na výpis