ZŠ Karla Dvořáčka 1230 - Den Země

Duben je měsícem opravdu výjimečným, neboť si připomínáme významné dny, jakými jsou například „Den dětské knihy“, „Světový den zdraví“ a také „Den Země“, který na naší škole proběhl 19. dubna 2017.

V rámci oslav Dne Země, jakožto svátku životního prostředí, jsme připravili pro děti různé aktivity, které jim měly připomenout, proč právě tento den je pro nás tak důležitý.

Program byl opravdu pestrý. Nejenže sami vymýšlíme pro žáky hry a soutěže, ale také spolupracujeme s dalšími organizacemi. Každoročně spolupracujeme s Ostravskou univerzitou, kdy studenti Přírodovědecké fakulty OU vytvářejí pro děti program v podobě stezky se stanovišti. U každého stanoviště se žáci dozvídají zajímavé informace o aktuálních problémech naší planety a řeší zajímavé úkoly.

Další spolupráce proběhla s firmou Ovocentrum, která připravila pro naše malé žáky akci s maskotem, kde se děti dověděly, jak mohou díky ovoci a zelenině posilovat svou imunitu, zejména v období chřipek a nachlazení. Dále školu navštívil i tým Kynologického servisu s akcí Bezpečný pes. Akce měla za úkol seznámit nás s řečí psího těla a rozpoznat varovné signály, prostřednictvím kterých chce zaútočit. Poté si žáci vyzkoušeli postoj, který je potřeba zaujmout v případě napadení psem, aby se co nejvíce ochránili a minimalizovali tak možné následky psího útoku.

Pozitivní ohlas měla také zážitková pedagogika, kterou si pro nás připravilo KŮL CENTRUM YMCA ORLOVÁ, kdy si děti mohly na vlastní kůži vyzkoušet, jak se žije lidem s handicapem. Na okamžik tak poznaly, že činnosti, které jsou pro ně zcela běžné a rutinní, nejsou tak samozřejmé pro zdravotně postiženého člověka. Děti si tak vyzkoušely jízdu na invalidním vozíčku, zkoušely se podepsat bez použití rukou nebo se ocitly v roli nevidomého člověka. Je nezpochybnitelné, že díky tomuto zážitku si děti uvědomily důležitost zdraví.

Velké díky patří studentům Ostravské univerzity a jejich koordinátorce paní Mgr. B. Baarové, dále firmě Ovocentrum, Kynologickému servisu, KŮL CENTRU YMCA ORLOVÁ pod vedením Mirka Sedláčka, pedagogickým pracovníkům školy a v neposlední řadě také žákům, kteří byli velice zvídaví a ukázněni. Celá akce tak proběhla v příjemné atmosféře.

                                                                                                                                             Mgr. Ivana Janiczková

                                                                                                                                                   Metodik EVVO


Datum zveřejnění/aktualizace: 25.4.2017

Zpět na výpis