ZŠ Mládí 726 - Global Money Week na ZŠ Mládí

 

Letos poprvé se i česká republika zapojila do mezinárodního projektu Global money week, jako již více než 132 zemí světa. Jednalo se o světový týden vzdělávání o penězích a finanční gramotnosti. http://www.yourchance.cz/home/global-money-week/

Rozhodli jsme se, že se i na ZŠ Mládí Orlová budeme v daném týdnu 27.3. -2.4.2017 v rámci výuky zabývat různými tématy ze světa financí.

Náš název projektu byl UČ SE, ŠETŘI VYDĚLÁVEJ NAPŘÍČ TŘÍDAMI a skládal se z hlavní aktivity 9.A a dalších projektů téměř všech tříd.

Deváťáci si v rámci hodin Mediální výchovy připravili prezentaci a v týdnu GMW ji prezentovali napříč školou. Učili se celou akci tvořit, plánovat, spolupracovat, dodržovat termíny, hodnotit svou práci, komunikovat, a psát článek. Spolupráce napříč ročníky byla přínosná i pro sociální klima školy. 

A ve třídách...

- prvňáci pracovali s mincemi a bankovkami a vyráběli si svou peněženku

- druháci pracovali s penězmi - nakupovali, platili, vraceli výdavek

- třeťáci za aktivity v hodinách M, ČJ apod., splněné úkoly a práci jeden den získávali “plat” a dopředu věděli jako v rodinách, co budou muset na konci dne nakoupit… Jaké bylo ale zjištění, když na danou koupi neměli dost financí ...

- čtvrťáci se učili šetřit

- páťáci na platformu hodin – „čas jsou přece peníze“ ztvárnili, jak mohou získat a ušetřit peníze

- sedmáci vyrobili svou učebnici finančního poradenství

- osmáci vytvořili leporelo s radami pro dobré finančnictví

- sedmáci a osmáci se ve výtvarné výchově seznámili s bankovkami po výtvarné stránce a vyrobili si svou vlastní i s ochrannými prvky

 

Velice nás celá akce obohatila a byla to příležitost učit netradičními metodami a nabídnou dětem kromě užitečných informací z finančního světa i nové zážitky a zkušenosti z učení.

 

Článek žáků 9.A :

 

Jako jediná škola na Karvinsku jsme se zapojili do mezinárodní týdenní akce Global Money Week, která probíhala od 27. 3. 2017 do 2. 4. 2017. Cílem této akce bylo na ZŠ Mládí zábavnou formou poučit děti všech tříd, jak nakládat s penězi. Jak je vydělat, jak šetřit a mnoho dalšího.

My, žáci devátého ročníku, jsme si vyzkoušeli, jak je vlastně těžké celou akci zorganizovat. Vymyslet název, aktivity, rozdělení rolí ve skupinách a poté spolupracovat na jedné obsáhlejší prezentaci. V rámci předmětu Mediální výchova jsme na uskutečnění pracovali několik hodin. Protože to byly opravdu hodiny příprav nás žáků a paní učitelky a celé naše prezentování v jednotlivých třídách trvalo pouhých 10 až 15 minut, zdálo by se, že to byl velmi náročný a celkem k ničemu projekt. S odstupem času ale vidíme, že nás Global Money Week dost naučil.

Mnoho lidí si odneslo ponaučení a netradiční zážitky a o to naší paní učitelce šlo. K ničemu to určitě nebylo. Tato akce se vydařila a naše úsilí rozhodně stálo za to!

Žáci 9.A ZŠ Mládí ORLOVÁ

V Orlové dne 6. 4. 2017        Organizátorka:     Školní metodik prevence Mgr. Pastirčáková Lenka


Datum zveřejnění/aktualizace: 18.4.2017

Zpět na výpis