ZŠ U Kapličky 959 - Kroužek keramiky v naší škole

 

Naše základní škola je spojena nejen se zaměřením na výuku ICT, ale také s dlouholetou tradicí práce s dětmi v keramickém kroužku. Žáci se zde seznamují s velmi tvárným materiálem, jakým je keramická hlína, vyrábějí různé předměty dle své fantazie a také jsou inspirováni tvorbou spolužáků, vyučujícími a výstavami keramiky. Žáky baví samotná tvorba z hlíny a následné glazování.

Dne 28. února 2017 se žáci 5. A zúčastnili vernisáže s velmi známou keramičkou Jarkou Rybovou, která dětem přiblížila svou práci s hlínou a různé používané techniky. Žáci si s její pomocí mohli vytvořit výrobek, což bylo pro ně velmi motivující. Máme přislíbenu i její návštěvu v kroužku keramiky.

Mgr. Simona Káňová


Datum zveřejnění/aktualizace: 10.4.2017

Zpět na výpis