ZŠ Mládí 726 - Den řemesel

V rámci podpory uvědomělé volby povolání uspořádala naše škola projekt Den řemesel. 

Ve spolupráci se zástupci SOU DAKOL, se studenty Vysoké školy báňské – Technické univerzity, s členkami Lady klubu při DKMO Orlová, s lektory kurzu Tvoříme ze dřeva, se zástupci Spolku rodičů a přátel školy a s rodinnými příslušníky našich pedagogů jsme připravili 23 stanovišť.   Pojmenovali jsme je buď podle profese, nebo podle zručnosti, kterou si tam mohli vyzkoušet: dřevovýroba, šperkařství, instalatérství, aranžování, vyšívání, klempířství, pájení, práce s korkem, keramická dílna, drátenictví, košíkářství, malování kraslic, háčkování, hračkářství, cukrářství, tiskařství a další. Každý žák prvního stupně si vyzkoušel své dovednosti nejméně na čtyřech stanovištích, žáci druhého stupně kvůli náročnosti stihli jen stanoviště dvě. Dokonce díky studentům VŠB-TU Ostrava žáci mohli vyzkoušet laminování sklolaminátu a karbonového vlákna a to tak, že pomáhali týmu Formula Student VŠB-TU Ostrava s výrobou prototypových dílů na Vector 03 a že materiál, který byl použit byl poskytnut firmami Kordkarbon a Bokatech.

Tentokrát dopolední výuka utekla všem jako voda a kdo nestačil či měl ještě zájem o další stanoviště, mohl pokračovat odpoledne. To jsme pokračovali Dnem otevřených dveří pro veřejnost. Vystavili jsme vše, co jsme dopoledne vyrobili a pokračovali v dopoledních činnostech. O všechny práce byl velký zájem, přišli žáci, jejich rodiče, prarodiče a známí.  Na stanovištích bylo stále plno a tvořily nejen děti, ale i mnoho dospělých.

Předškolním  dětem  a jejich rodičům jsme připravili navíc akci Hrajeme si na školáky. Je to už naše tradice, kterou  pořádáme  proto, abychom jim ukázali školní výuku tzv. nanečisto, a má velký ohlas.

Vysoká návštěvnost a velký zájem o všechny dopolední i odpolední činnosti nám byly dostatečným zadostiučiněním  a  potvrzením, že zájem o řemeslo stále přetrvává. Upřímně děkujeme všem spolupracovníkům jmenovaným v úvodu článku za vstřícnost, pečlivou přípravu a organizaci aktivit.  Věříme, že dnešní den pomůže našim žákům či návštěvníkům ve výběru budoucího povolání, zajímavého koníčku či tvořivě stráveného odpoledne.   

Mgr. Irena Kněžíková, ředitelka školy

ZŠ Mládí Orlová

 

 

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 10.3.2017

Zpět na výpis