ZŠ U Kapličky 959 - Naše škola spolupracuje s Ostravskou univerzitou

 

V letošním roce se naše škola zapojila do společného projektu Ostravské univerzity a Univerzity Palackého v Olomouci. Stali jsme se tak partnerskou školou pro Ostravskou univerzitu. Našimi odbornými poradci v rámci metodiky zeměpisu jsou  didaktička  geografie Mgr.Barbara Baarová a vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje profesor Vladimír Baar.

A co nás učitele a žáky na Kapličce v hodinách zeměpisu čeká? V rámci hodin zeměpisu budou učitelé připravovat a realizovat videohospitace vlastní výuky, jejichž zpracování a vyhodnocení poslouží jako podklady pro zkvalitnění výuky a vytvoření didaktických materiálů,  jak pro děti nadané, tak pro děti s poruchami učení.

Nedílnou součástí projektu bude také vedení a posouzení videohospitací  budoucích učitelů zeměpisu, provádění srovnávací analýzy učebnic zeměpisu pro ZŠ, účast na workshopech, seminářích a odborných přednáškách v oblasti didaktiky.

Mgr.Simona Brudovská

Školní koordinátor projektu na ZŠ u Kapličky

 

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 1.3.2017

Zpět na výpis