ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Karneval školní družiny

Ve středu 22. 2. 2017 jsme uspořádali společnou akci pro děti školní družiny a jejich rodinné příslušníky. Sešli jsme se v 16 hod. v jídelně školy a karneval mohl začít. Každé oddělení si připravilo krátký program. Na úvod předvedly všechny děti tanec ,,Polonéza “. První oddělení si připravilo taneček na píseň Míši Růžičkové ,,Indiáni jedou “. Děti druhého, třetího a čtvrtého oddělení předvedly lidové tance ,, Křižok“ a ,,Pleskaný“ a tanec ,,Pongo“. Druhé oddělení ještě předvedlo dramatizaci krátkých básniček. Po programu se děti převlékly do kostýmů a nastal rej masek, kde bylo možné si prohlédnout policistu, karatisty, princezny, víly, zvířátka i postavy z televizních seriálů. Masky byly pestré a nápadité a tak bylo velmi obtížné vybrat ty nejhezčí. Proto dostali všichni zúčastnění sladkou odměnu. Poté už jsme se věnovali zábavě. Děti se tanečně vydováděly například při skladbách ,,Hlava, ramena “, ,,Ptáček“,, Ouky touky “, ,,Já mám tělo“ a zatančily si s rodiči ,,Mazurku“, country taneček, či tanec ,,Metlový“. V pauze mezi tanci si děti mohly zakoupit výherní losy do tomboly a získat ceny. Svou obratnost a šikovnosti děti prověřily při soutěžích, kde absolvovaly slalom s míčkem na pálce, slalom s dětskou károu mezi kužely, házení do mamlasa a lovení magnetických žabek . V kuchyni bylo připraveno pohoštění ve formě zákusků a jiných dobrot, které věnovali rodiče jako sponzorský dar. Touto cestou chceme poděkovat všem rodičům, kteří přispěli cenami do tomboly, nebo upekli sladké, či slané pohoštění. Také děkujeme p. kuchařkám, které se ujaly prodeje v kuchyni a p. zástupkyni Laschové, která nám organizačně pomáhala. Dík patří také vedení školy, které nám umožnilo karneval v jídelně uskutečnit a členům školního parlamentu za pomoc při soutěžích. Karneval se nám vyvedl a už se těšíme na další společnou akci s rodiči. Získané peníze z dobrovolného daru, prodeje občerstvení a z tomboly budou použity pro nákup pomůcek, materiálů, odměn a občerstvení pro děti ŠD.

                                                                                                                              I. Uherková, vychovatelka ŠD


Datum zveřejnění/aktualizace: 1.3.2017

Zpět na výpis