ZŠ Mládí 726 - „Kolik umíš jazyků, tolikrát … „

Studium jazyků dnes patří k důležitým oblastem vzdělávání každého člověka. Na naší Základní škole Mládí 726 v Orlové-Lutyni vyučujeme odborně anglický, německý a ruský jazyk. Všichni žáci se od 3. třídy učí angličtinu a v 7. ročníku si pak volí druhý cizí jazyk. Ti žáci, kteří dosahují v angličtině nejlepších výsledků, mají možnost si své znalosti prohlubovat nebo se připravovat k jazykovým soutěžím.

Každoročně se naše škola účastní Konverzační soutěže v anglickém jazyce. Žáci zde musejí zvládnout písemnou i ústní část. Musí dobře porozumět slyšenému projevu, mít dobrou slovní zásobu a ovládat běžné konverzační obraty. Nejlepší žáci vybraní porotou ve školním kole, které proběhlo v prosinci, pak postupují a reprezentují školu v dalších soutěžích.

Toto okresní kolo se konalo 20.1.2017 se konalo již tradičně na ZŠ 1. Máje v Havířově. Z orlovských škol se ta naše účastnila jako jediná. Na soutěži nás reprezentovali Marián Pastirčák ze 7.A  za mladší kategorii a Kateřina Kotlárová z 9.A za starší kategorii. Oba se pilně připravovali, studovali, chodili na hodiny navíc, a protože předvedli to nejlepší, co dovedou, tak uspěli!  Marián obsadil dělené 4.-5. místo ve své kategorii a Katka 16. místo. Doufáme, že je tento úspěch povzbudí k dalšímu studiu jazyků.

Gratulujeme !!!

Mgr. Jarmila Šigutová

ZŠ Mládí Orlová


Datum zveřejnění/aktualizace: 8.2.2017

Zpět na výpis