Školství

DDM - Vánoční prodejní výstava
4.12.2023

DDM - Vánoční prodejní výstava

Zaměstnanc a děti Vás zvou na Vánoční prodejní výstavu keramiky a různých výrobků, která se koná v DDM od úterý 5.12. do ... více v příloze... více informací

ZŠ Jarní - Vánoční výstava
4.12.2023

ZŠ Jarní - Vánoční výstava

Zaměstnanci školy a žáci Vás zvou na Vánoční výstavu, která se koná od 18.12.2023, ... více v příloze... více informací

#JSEM LASKAVEC NA ZŠ MLÁDÍ
1.12.2023

#JSEM LASKAVEC NA ZŠ MLÁDÍ

  Happening #jsemlaskavec již sedmým rokem motivuje děti ve věku od 3 do 18 let, aby si vyzkoušely, jaké to je dělat dobro a rozdávat radost kolem sebe. Protože se potvrzuje že “procvičování” laskavosti pomáhá zlepšovat spolupráci, vztahy i náladu v kolektivu, vymyslely nebo přijaly si některé třídní kolektivy na ZŠ Mládí ... více informací

BESEDA S PANÍ SPISOVATELKOU V MŠ OKRUŽNÍ
1.12.2023

BESEDA S PANÍ SPISOVATELKOU V MŠ OKRUŽNÍ

Cílem našeho školního vzdělávacího programu MARTÍNKOVA ČÍTANKA pro tento školní rok je snaha dětem položit základy čtenářské gramotnosti, utvářet předpoklady k zájmu o čtení, porozumění textu, rozvoji komunikativních a jazykových dovedností. Proto jsme si pozvali na BESEDU s dětmi paní spisovatelku Mgr. Zuzanu Pospíšilovou, je... více informací

ZŠ Jarní - Záložka do knihy spojuje školy
1.12.2023

ZŠ Jarní - Záložka do knihy spojuje školy

V rámci česko-slovenského projektu se vždy moc těšíme na spolupráci se školou, kterou nám vyberou organizátoři. Každý rok je to jiná škola. Ale vždy probíhá velmi milá a vstřícná spolupráce se školními koordinátory i  s metodičkou a odborným garantem projektu paní Rozálií Cenigovou.  Záložky tvoříme a odesíláme s přáním, aby slo... více informací

Školákem hravě na Studánce - První zvonění
30.11.2023

Školákem hravě na Studánce - První zvonění

Ve měsíci listopadu navštívili naši školu předškoláci z MŠ Ke Studánce. S prvním zvoněním usedli do lavic a na chvíli se z nich stali školáci. Nejprve jim jejich budoucí spolužáci ukázali, jak probíhá vyučovací hodina a poté se předškoláčci zapojili do samotné výuky. Hravou formou si vyzkoušeli práci v lavici, u tabule, hry ... více informací

ZŠ K. Dvořáčka - Vánoční koncert 2023
30.11.2023

ZŠ K. Dvořáčka - Vánoční koncert 2023

Zveme širokou veřejnost na Vánoční koncert dětských pěveckých sborů, které působí na Základní škole K. Dvořáčka. Vánoční koncert se koná 14. 12. 2023 v DKM Orlová. Vstupné činí 100Kč a lístky jsou v předprodeji od 1. 12. 2023. Postupně vystoupí žáci 1. třídy, DPS Sluníčko, DPS Sněženka, Mládežnický pěvecký sbor a DPS Kopretin... více informací

Hasík na Studánce
30.11.2023

Hasík na Studánce

V úterý 7. 11. se zúčastnily 2. a 6. ročníky  akce Hasík – Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Členové hasičského sboru z Orlové probrali s dětmi spoustu zajímavostí o práci hasičů, o důležitých telefonních číslech. Také si někteří mohli vyzkoušet,  jak vést telefonní rozhovor při volání na tísňové l... více informací

MŠ K. Dvořáčka 1228 - První sněhuláci v Orlové
30.11.2023

MŠ K. Dvořáčka 1228 - První sněhuláci v Orlové

  V úterý 28. listopadu zasypal Orlovou první sníh a naše děti se s radostí vrhli na zahradu MŠ. Kromě toho, že jsme nakrmili ptáčky ve všech ptačích budkách zahrady, jsme se také vrhli na první sněhuláky. Každá třída si odkoulela svého a ty nejhezčí jsme vyfotili. Těšíme se už také na boby a sáně a snad ta krásná pocukrovaná... více informací

Malíři a malířky na školní zahradě Mateřské školy Kpt. Jaroše
27.11.2023

Malíři a malířky na školní zahradě Mateřské školy Kpt. Jaroše

Pro naše děti jsme na školní zahradě v rámci dopoledních činností připravily kreslení na potravinovou fólii. Děti hravou formou mohly ztvárnit podzimní přírodu a její okolí. Malovaly barvami a štětcem, obtiskovaly listí, barvy si mohly míchat dle vlastní fantazie. Zábavné dopoledne probíhalo za krásného slunečného počasí a vl... více informací

Bubnovačka na ZŠ Jarní
21.11.2023

Bubnovačka na ZŠ Jarní

Dne 20.11.2023 se žáci společně s pedagogickými pracovníky ZŠS zúčastnili celorepublikové akce Centra LOCIKA pod názvem Bubnovačka 2023. Tato akce upozorňuje na důležitost ochrany dětí před násilím v rodině. Každý může mít ve svém okolí děti nebo celé rodiny, které se s takovou situací potýkají. S násilím se můžeme vypořádat p... více informací

Volba povolání už ve středu
20.11.2023

Volba povolání už ve středu

Úřad práce ČR pořádá akci Volba povolání 2023, která proběhne ve středu 22. listopadu od 10 do 16 hodin v Domě kultury města Orlové. Akce je zaměřena na poskytnutí informací o možnostech studia ve školním roce 2024/25, uplatnění na trhu práce, možnostech dalšího vzdělávání, a to nejen pro vycházející žáky základních a speciální... více informací

XXVIII. ročník výtvarné soutěžní přehlídky "Svět dětské duše"
16.11.2023

XXVIII. ročník výtvarné soutěžní přehlídky "Svět dětské duše"

V příloze se můžete seznámit s výsledkovou listinou XXVIII. ročníku výtvarné soutěžní přehlídky "Svět dětské duše" na téma "BYLO - NEBYLO", kterou pořádala Základní umělecká škola J. R. Míši Orlová ve spolupráci s městem Orlová. V příloze rovněž najdete pozvánku na slavnostní vernisáž. Součástí vernisáže bude předání diplomů a... více informací  |  Připojené soubory: 2

MŠ 1. Máje - ,,Poradím ti, želvičko, jak se starat o tělíčko“
15.11.2023

MŠ 1. Máje - ,,Poradím ti, želvičko, jak se starat o tělíčko“

  Dne 9. až 20. 10. na odloučeném pracovišti 1. Máje mateřské školy  Karla Dvořáčka  uskutečnily paní učitelky z 10. třídy projekt zaměřený na zdraví, zdravý životní styl, osvojení hygienických návyků a na dětské „strašáky“, kterými jsou pro děti lékaři, nazvaný Želvičky. Aby měl projekt smysl, bylo důležité vštípit dětem zá... více informací

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Poděkování DPS Sluníčko až z Bělotína
15.11.2023

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Poděkování DPS Sluníčko až z Bělotína

 V sobotu 11. 11. 2023 se Dětský pěvecký sbor Sluníčko zúčastnil hudebního festivalu Valentův podzim v Bělotíně. Sbor zazpíval sborové písně ze svého repertoáru. Sluníčka překvapila i tím, že všichni zahráli lidové písně na flétnu.  V závěru  programu se diváci zaposlouchali do pohádkových písní, což na jejich tvářích vykouzlil... více informací

Recyklohraní na Jarní
15.11.2023

Recyklohraní na Jarní

Poděkování za splnění úkolu V úkolu z Recyklohraní s názvem Po stopách Plýtváka obecného se paní učitelky M.Šídlová a E.Vítová s dětmi věnovaly oblékání. Je to velmi důležité téma. Naše oblečení, boty a bytový textil představují zátěž pro životní prostředí. Jejich výroba je spojena s velkou spotřebou energie, vody a také s je... více informací  |  Připojené soubory: 1

Burza povolání na ZŠ Mládí
14.11.2023

Burza povolání na ZŠ Mládí

Ve středu 8. listopadu odpoledne jsme opět uspořádali pro rodiče a žáky Burzu povolání na Mládí, na které se prezentovalo dvanáct středních škol a středních odborných učilišť z celého okresu Karviná. Rodiče i žáci velmi oceňují, že výchovní poradci přijedou za nimi do naší základní školy, a oni pak zde v klidném a známém pros... více informací

Strašidelný den na MŠ Husova
13.11.2023

Strašidelný den na MŠ Husova

Svátek Halloween, jehož kořeny sahají do dávných keltských dob, byl u nás donedávna známý pouze z filmů a seriálů. Slaví se 31.října, tedy den před slavností Všech svatých, s níž úzce souvisí. Typickým znakem pro něj je svítilna vyřezaná z dýně se zapálenou svíčkou uvnitř. V jiných zemích dokonce děti převlečené do strašidelné... více informací

MŠ Okružní 917 - DĚSIVÁ PŘEDNÁŠKA…
13.11.2023

MŠ Okružní 917 - DĚSIVÁ PŘEDNÁŠKA…

DĚSIVÁ PŘEDNÁŠKA… …takový byl název prezentace, kterou si pro naše děti připravil pan Bc. Adam Bura z DDM Orlová. Ale přednáška nebyla vůbec děsivá. Naopak. Děti se formou obrázků a vyprávění dozvěděly, proč se lidé báli nebo bojí některých živočichů. Jeden z důvodů byl, že se vlastně báli tmy a všeho co se ve tmě vyskytuje. N... více informací

Barevný týden u Včeliček v MŠ Na Vyhlídce
13.11.2023

Barevný týden u Včeliček v MŠ Na Vyhlídce

V rámci tematického týdne zaměřeného na barvy jsme pro děti připravily různé činnosti. Naše nejmladší děti také hravou formou poznávaly  základní barvy. Děti jsme zaujaly tzv. „smyslohraním“, což je způsob hry, při kterém děti volně zkoumají různé materiály na připravených stanovištích a tím si rozvíjí kreativitu, soustředění,... více informací

MŠ Kpt. Jaroše - PODZIMNÍ DÝŇOVÁNÍ – společné tvoření rodičů s dětmi
13.11.2023

MŠ Kpt. Jaroše - PODZIMNÍ DÝŇOVÁNÍ – společné tvoření rodičů s dětmi

Ve středu 25.10. se v Mateřské škole Kpt. Jaroše uskutečnila společná akce. A všichni, jak děti, tak dospělí, prokázali svou tvořivost, představivost, nápaditost i šikovnost. Byla to pro děti podstatná změna, kdy mohli ve „své školce“ pobývat a pracovat za přítomnosti svých blízkých a pro dospělé byla tato akce zpestřením, rel... více informací