Školství

MAP IV - Letní a příměstské tábory - POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA
6.3.2024

MAP IV - Letní a příměstské tábory - POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA

V rámci projektu MAP IV-ORP Orlová, registrační číslo CZ.02.02.XX/00/23_017/0008295, který získal finanční podporu z OP Jan Amos Komenský, připravujeme o letních prázdninách pobytové a příměstské tábory. Realizace proběhne ve spolupráci s MSK nebo DDM a OMFŠK. Překvapením je jejich velmi nízká cena, a to proto, že účastníci si ... více informací

ZŠ Jarní na 10. ročníku Abilympiády v Karviné
17.4.2024

ZŠ Jarní na 10. ročníku Abilympiády v Karviné

Zúčastnit se Abilympiády je příležitostí, jak prezentovat dovednosti našich žáků. Proto jsme s potěšením přijali pozvání na 10 ročník. Abilympiáda pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami není jen o soutěžení, ale o posílení jejich sebedůvěry, podpoře a vytvoření prostředí, kde se cítí přijati a oceněni. Je to inspirativ... více informací

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
17.4.2024

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ

ŽLUTÉ KYTIČKY vykvetou už ve středu 15. května! Tisíce dobrovolníků oblečou žlutá trička a vyrazí do ulic nabízet kytičky s letošní světlemodrou stužkou.... více informací

BĚH OSVOBOZENÍ
16.4.2024

BĚH OSVOBOZENÍ

Město Orlová pořádá u příležitosti oslav 79. výročí osvobození města Orlové „BĚH OSVOBOZENÍ“ ve sportovním areálu města Orlové pro žáky základních a středních škol z Orlové a polských partnerských měst a pro občany města Orlové.... více informací

OMFŠK - V Orlové proběhl zápis do ZŠ
15.4.2024

OMFŠK - V Orlové proběhl zápis do ZŠ

V orlovských základních školách proběhl zápis dětí do prvních tříd. Celkem se zapsalo k vzdělávíní 316 dětí, z toho se předpokládá odklad školní docházky u 31 dětí. ZAŘÍZENÍ ZAPSANÝCH DĚTÍ z toho předpokl. ODKLAD POČET TŘÍD ZŠ K. Dvořáčka 1230 85 6 3 ZŠ Mládí 726 65 5 3 ZŠ U Kapličky 959 35 5... více informací

Beseda s rodiči na Jarní 400
15.4.2024

Beseda s rodiči na Jarní 400

Ve středu 10. 4. 2024 na naší škole proběhla beseda rodičů s Mgr. Denisou Sapíkovou, preventistkou kriminality a protidrogovou koordinátorkou z Městské policie Orlová. Besedovali spolu na téma návykových látek, online prostoru, bezpečnosti a nutného vybavení při jízdě na kolech a elektrokoloběžkách. Jak by měli rodiče s dětmi ... více informací

ZŠ Školní 862 - Žáci v soutěži vybíjené
15.4.2024

ZŠ Školní 862 - Žáci v soutěži vybíjené

V úterý 26.3. 2024 se konalo městské kolo ve vybíjené žáků 4.-5. tříd. Naši školu reprezentovali Vojta Sliwka, Viliam Witosz, Nikola Rojíková, Ema Springerová, Martin Tešnar, Patrik Šnajdr, Viktor Witosz, Nikolas Pecha, Max Stošek, Adam Vismek, Patrik Hampel, Dominik Hampel. Turnaje se zúčastnilo 8 týmů. Po urputném boji naši ... více informací

Žáci ze ZŠ Ke Studánce pořádali badatelské dopoledne pro předškoláky
15.4.2024

Žáci ze ZŠ Ke Studánce pořádali badatelské dopoledne pro předškoláky

  V pátek 5. 4. proběhlo na naší škole badatelské dopoledne pro děti z MŠ Ke Studánce. Žáci 6. A si připravili pro malé návštěvníky program plný zajímavých pokusů. Ujali se role učitele a pomohli svým kamarádům prozkoumat fyzikální zákony a jevy. Výčet pokusů, které si děti mohly vyzkoušet, byl opravdu rozsáhlý. Od papírov... více informací

ZŠ K. Dvořáčka - Postup do kraje
11.4.2024

ZŠ K. Dvořáčka - Postup do kraje

10. 04. 2024 se konalo na ZŠ K. Dvořáčka okresní kolo ve vybíjené žáků 1. stupně. V tvrdé konkurenci se nám podařilo celou soutěž vyhrát a postoupit do kola krajského. Děkuji celému družstvu a samozřejmě také pedagogům, kteří dlouhodobě na soutěž žáky připravovali. Přejeme hodně sil a úspěchu v kole krajském, ve kterém budou ž... více informací

Žáci ZŠ Jarní vyrazili na přírodovědnou exkurzi
11.4.2024

Žáci ZŠ Jarní vyrazili na přírodovědnou exkurzi

  V pondělí 8. dubna měli žáci VII.A naplánovanou přírodovědnou exkurzi. V rámci prevence zdraví jsme se vydali do DDM Orlová pěšky. Na úvod nás čekala přednáška, která nám poskytla hlubší porozumění, jak se mláďata rodí, vyvíjejí a jakou potřebují péči. Nechyběly ani záludné otázky, na které žáci reagovali. Následně jsme se ... více informací

Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřská škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1228 okres Karviná, příspěvková organizace
10.4.2024

Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřská škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1228 okres Karviná, příspěvková organizace

Rada města Orlová vyhlašuje   KONKURSNÍ ŘÍZENÍ   na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky   Mateřská škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1228 okres Karviná, příspěvková organizace   Sídlo organizace:                             K. Dvořáčka č. p. 1228, 735 14 Orlová-Lutyně Identifikační číslo organizace:       48806196 ... více informací

ZŠ Mládí - Proběhl projektový den robotiky, techniky a řemesel
9.4.2024

ZŠ Mládí - Proběhl projektový den robotiky, techniky a řemesel

Základní škola Mládí v Orlové- místo, kde se začínají formovat budoucí inovátoři a řemeslníci! Dne 21. března 2024 se Základní škola Mládí v Orlové Lutyni proměnila pro své žáky na celé dopoledne v centrum objevování a poznávání. Uskutečnil se zde tradiční projektový Den robotiky, techniky a řemesel. Cílem této akce bylo přiblí... více informací

Klokan na ZŠ Mládí
9.4.2024

Klokan na ZŠ Mládí

Jak je už dobrou tradicí, tak se v březnu matematici naší školy zapojují do mezinárodní soutěže Klokan. Tato soutěž je v Česku zaštítěná Jednotou českých matematiků a fyziků a katedrou matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Nejedná se o „soutěž v počítání“, zde jde hlavně o uplatnění logických postupů ... více informací

Velikonoční zahrada na MŠ Kpt. Jaroše.
9.4.2024

Velikonoční zahrada na MŠ Kpt. Jaroše.

V úterý 26.3. si děti užily zábavné velikonoční odpoledne plné aktivit, které paní učitelky připravily pro naše děti a rodiče. Vytvořily stanoviště označené kraslicemi, kde se plnily úkoly. Děti s pomocí rodičů házely vajíčkem na cíl, překonávaly překážkovou dráhu s vajíčkem na lžíci, skládaly velikonoční puzzle, procvičily s... více informací

MŠMT PŘIPRAVILO PLÁN PODPORY POHYBOVÝCH AKTIVIT VE ŠKOLÁCH NA PŘÍŠTÍCH 5 LET
5.4.2024

MŠMT PŘIPRAVILO PLÁN PODPORY POHYBOVÝCH AKTIVIT VE ŠKOLÁCH NA PŘÍŠTÍCH 5 LET

Praha, 27. března 2024 - Aktivní transport do školy i ze školy, pohybové přestávky ve vyučování, změny ve výuce tělocviku, otevřená hřiště, více školních sportovních soutěží, intenzivnější podpora sportovních talentů, ale i podpora duální kariéry sportovců na vysokých školách. To vše obsahuje materiál „Plán podpory pohybu dě... více informací

MAP IV - Připravujeme zajímavou akci
5.4.2024

MAP IV - Připravujeme zajímavou akci

Vážené kolegyně, kolegové, a všichni školáci, zpozorněte. Naše pracovní skupina v rámci projektu MAP IV-ORP Orlová rozjíždí první akci , a to "Exkurzi na OU Ostrava".  Podporou v rámci MAPu je zaplacení autobusu na tuto akci (ta je pro žáky zdarma). Veškeré informace jsou v příloze. Naše škola (mimo MAP) již na akci byla a je ... více informací

Jarní koncert dětí z MŠ Ke Studánce k oslavám svátků jara
5.4.2024

Jarní koncert dětí z MŠ Ke Studánce k oslavám svátků jara

Svátky jara jsou časem obnovy a nového života a my jsme tuto sváteční dobu oslavili koncertem dětí z mateřské školy v kostele Města Orlová.  Nadšení dětí a jejich úžasný výkon na koncertě nás všechny naplnil hrdostí. Písně dětí přinesly do kostela nejen krásu, ale také poselství radosti a naděje, kterou jsme všichni s potěšen... více informací

Podpořené projekty Nadací OKD v ZŠ Jarní 400
5.4.2024

Podpořené projekty Nadací OKD v ZŠ Jarní 400

Nadace OKD opět podpořila dva projekty naší základní školy Jarní, a to projekt s názvem “Terapií k úsměvu“ a “Prací k lepší budoucnosti“. Těmito projekty jsme získali od Nadace OKD celkovou částku 80.000 Kč. Nadaci OKD za finanční příspěvek velmi děkujeme. Peníze využijeme v rámci projektu Terapií k úsměvu na nákup nákladných... více informací

NABÍDKA PRÁCE - Asistentka/asistent MSK Orlová
5.4.2024

NABÍDKA PRÁCE - Asistentka/asistent MSK Orlová

Ředitel Městského sportovního klubu Orlová, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: Asistentka/asistent MSK Orlová. Podrobné informace v příloze... více informací  |  Připojené soubory: 1

Žáci ZŠ Jarní se opět zapojili do úklidu města
4.4.2024

Žáci ZŠ Jarní se opět zapojili do úklidu města

Organizace Ukliďme Česko vyhlásila jako hlavní jarní úklidový den sobotu 6.dubna. V tento den se do úklidu zapojí i město Orlová se svými dobrovolníky. Ve snaze o větší udržitelnost a krásnější prostředí jsme neváhali a zapojili se také, byť s malým předstihem. Nejen, že jsme společnými silami pomohli vyčistit veřejné prost... více informací

Finanční gramotnost na ZŠ Mládí
4.4.2024

Finanční gramotnost na ZŠ Mládí

  Zapojením naší školy do světového týdne vzdělávání o penězích a finanční gramotnosti Global money week (GMW) 18. - 24. 3. 2024 si připomínáme důležitost této oblasti vzdělávání. Letošní motto této celosvětové kampaně bylo “Chraň své peníze, chraň svou budoucnost”. Národním koordinátorem je Ministerstvo financí a národními o... více informací