Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

Voda

Nemáte možnost se napojit na splaškovou kanalizaci?

6.5.2015  |    |  Připojené soubory: 1

... více informací

Přes rozsáhlou osvětovou a informační kampaň spojenou se zásadní změnou legislativy po vstupu do EU se část občanů, žijících v rodinných domech (dále RD) neřídí stávající právní úpravou, řešící likvidaci odpadních vod původem z RD (ne dešťové vody). Z tohoto důvodu dochází k poměrně četným stížnostem těch, kterým   zapáchající o... více informací

Odkazy

Za článek zodpovídá: Administrátor

Ministerstvo životního prostředí www.env.cz Ministerstvo zemědělství www.eagri.cz Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství www.kr-moravskoslezsky.cz Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje www.khsova.cz ... více informací

§ 59 Povinnosti vlastníků vodních děl (1) Vlastník vodního díla je povinen a) dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno a uvedeno do provozu, zejména dodržovat provozní řád a schválený manipulační řád, neprodleně oznamovat vodoprávnímu úřadu změny mající vliv na obsah manipulačního řádu a předkládat... více informací

§ 15a Ohlášení vodních děl a vodohospodářských úprav (1) K provedení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE podle zvláštního právního předpisu10c), postačí ohlášení vodoprávnímu úřadu. Při jejich ohlašování se přiměřeně použi... více informací

§ 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách Stavební povolení k vodním dílům (1) K provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich zrušení a odstranění je třeba povolení vodoprávního úřadu. Povolení k provedení nebo změně vodního díla, které má sloužit k nakládání s vodami povolovanému podle § 8, m... více informací
Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30