Zpřísnění podmínek pro provozování kotlů na tuhá paliva

21.3.2016

Schválením nového zákona o ovzduší č. 201/2012 Sb. se významně mění podmínky provozování domácích kotlů na tuhá paliva. Více informací pro provozovatele kotle viz. sekce Jak řešit životní situace: „Jaké mám povinnosti, pokud vytápím kotlem teplovodní soustavu ústředního vytápění“.

Od začátku roku 2014 není možné prodávat kotle první a druhé emisní třídy podle normy ČSN EN 303-5 a tyto kotle bude možné provozovat jen do roku 2022. Poté bude nutné zakoupit kotel nový splňující 3. emisní třídu (tj. kotel se jmenovitým tepelným příkonem od 10 do 300 kW splňující minimální požadavky uvedené v příloze č. 11 k tomuto zákonu).

Přehled nejdůležitějších změn:

  • leden 2014 – ukončení prodeje kotlů na tuhá paliva splňující podmínky 1. a 2. emisní třídy

  • leden 2017 – povinnost předložit na základě požadavku obecního úřadu s rozšířenou působností revizi domácího kotle na tuhá paliva (a následně co 2 roky)

  • leden 2018 – ukončení prodeje kotlů na tuhá paliva 3. emisní třídy

  • září 2022 – od této doby už nebude možné provozovat kotle nižších emisních tříd (klasické prohořívací a odhořívací kotle typ např. Viadrus Herkules U 26, Dakon FB a další - splňující 1. a 2. emisní třídu). Domácnosti budou muset prokázat, že jejich kotel splňuje podmínky min. 3. emisní třídy..

Některé nové povinnosti provozovatele kotle  (platí pro kotel se jmenovitým tepelným příkonem od 10 do 300 kW, který vytápí teplovodní soustavu ústředního vytápění):

  • provozovat kotel splňující emisní třídu 3 (tzn. v souladu s minimálními požadavky uvedenými v příloze č.11 k tomuto zákonu), a to nejpozději do 1.9.2022, od tohoto data už nebude možné provozovat klasické kotle 1. a 2. emisní třídy. Nesplněním této povinnosti se fyzická osoba dopouští přestupku, za který může být udělena pokuta do 50 000 Kč.

  • provádět 1x za 2 kalendářní roky revizi tedy kontrolu technického stavu a provozu spalovacího zdroje na pevná paliva prostřednictvím odborně způsobilé osoby a doklad o této kontrole předkládat na vyžádání. 1. kontrola technického stavu a provozu zdroje musí být provedena nejpozději do 31.12.2016. Nesplněním této povinnosti se fyzická osoba dopouští přestupku, za který může být udělena pokuta do 20 000 Kč.


Připojené dokumenty:

Příloha č. 11 k zákonu č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší DOC [50KB]

Zpět na výpis