Ochrana krajiny, přírody

Základní informace
1.3.2021

Základní informace

Orgány ochrany přírody Dle § 75, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny orgány ochrany přírody jsou: a) obecní úřady,b) pověřené obecní úřady,c) obecní úřady obcí s rozšířenou působnostíd) krajské úřady,e) správy národních parků a chráněných krajinných oblastí,f) Česká inspekce životního prostředíg) Ministerstvo ... více informací  |  Připojené soubory: 1

Památné stromy na území Orlové
1.3.2021

Památné stromy na území Orlové

Seznam památných stromů na území města Orlová  1) Lokalita Orlová-Poruba - Skupina 12 stromů v lese Krajčok (parcela č. 3252, 3248), datum vyhlášení: 15.8.1992  buk lesní (Fagus sylvatica) - 8 ks, dub zimní (Quercus petraea) - 2 ks, habr obecný (Carpinus betulus) - 1 ks, javor klen (Acer pseudoplatanus) - 1 ks - Metasekvoj... více informací

Zámecký park
1.3.2021

Zámecký park

Zámecký park je památkově chráněným objektem a kulturní památkou od roku 1965 zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Park se rozkládá se na ploše 4,5 hektaru na místě bývalého zámku a je současně doposud jedinným registrovaným významným krajinným prvkem dle zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb).Zde uvád... více informací