Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Orlové

 

 

Výpis z usnesení

 

z 28. zasedání  Zastupitelstva města Orlové, konaného  dne  02.06.2010 v 15:00 hod.

v bývalé obřadní síni  MěÚ v Orlové - Lutyni

 

 

 

622/28             Program 28. zasedání Zastupitelstva města  Orlové

           

                        Zastupitelstvo města Orlové

 

                        s c h v a l u j e

                        program 28. zasedání Zastupitelstva města Orlové s doplněním bodu:

-  3.1.    „Složení  slibu novou členkou Zastupitelstva města Orlové

p. Balajkovou“

 

 

 

623/28             Volba návrhové komise

 

                        Zastupitelstvo města Orlové

 

1.zřizuje

                        návrhovou komisi

 

2.volí

                        za členy této komise:

Předseda:    Doc.  MUDr.  Bohuslav Chwajol, CSc.          

Členové:       Miroslav Pavlík                        

                                             Jaroslav Jurček                       

           

 

 

624/28             Složení  slibu novou členkou Zastupitelstva města Orlové p. Balajkovou

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

bere na vědomí

v souladu s § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  složení slibu  členky  Zastupitelstva města Orlové p. Vladimíry Balajkové

 

 

 

625/28             Poskytnutí finanční pomoci města Orlová na odstranění následků povodní včetně rozpočtové úpravy

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

s c h v a l u j e 

1.  poskytnutí finančního daru na odstranění následků povodní:

 

     a) obci Dolní Lutyně ve výši 100 tis. Kč

     b) partnerskému městu Czechowice-Dziedzice v Polsku ve výši 100 tis. Kč

    

2.   rozpočtové opatření č. 65 dle důvodové zprávy

 

3.   uzavření darovacích smluv s obcí Dolní Lutyně a městem Czechowice-Dziedzice v Polsku dle důvodové zprávy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Michalík                                                      PaedDr. Radislav Mojžíšek

starosta města Orlová                                               místostarosta města Orlová

 

 

 Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOC [37.5KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 8.6.2010

Zpět na výpis