Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Orlové

Usnesení

 

z 22. zasedání  Zastupitelstva města Orlové, konaného  dne  12.08.2009 v 16:00 hod.

v bývalé obřadní síni MěÚ v Orlové - Lutyni

 

 

490/22             Program 22. zasedání Zastupitelstva města  Orlové

           

                        Zastupitelstvo města Orlové

 

                        s c h v a l u j e

                        program 22. zasedání Zastupitelstva města Orlové

 

 

 

491/22             Volba návrhové komise

 

                        Zastupitelstvo města Orlové

 

1.zřizuje

                        návrhovou komisi

 

2.volí

                        za členy této komise:

            Předseda:       Ing. Lubomír Kajan

Členové:          p. Marie Pustelníková

                         Doc. Ing. Václav Kafka, CSc.

 

 

 

492/22             Úpravy rozpočtu roku 2009

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 117, 120, 121, 122, 123, 124 a 126 dle důvodové zprávy   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MUDr. Jiří Michalík                                                      PaedDr. Radislav Mojžíšek

starosta města Orlová                                                místostarosta města OrlováPřipojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOC [25.5KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 17.8.2009

Zpět na výpis