Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Orlová

Usnesení

 

z 21. zasedání  Zastupitelstva města Orlové, konaného  dne  08.07.2009 v 15:00 hod.

v bývalé obřadní síni MěÚ v Orlové - Lutyni

 

 

487/21             Program 21. zasedání Zastupitelstva města  Orlové

           

                        Zastupitelstvo města Orlové

 

                        s c h v a l u j e

                        program 21. zasedání Zastupitelstva města Orlové

 

 

 

488/21             Volba návrhové komise

 

                        Zastupitelstvo města Orlové

 

1.zřizuje

                        návrhovou komisi

 

2.volí

                        za členy této komise:

            Předseda:       Ing. Jaromír Pytlík

Členové:          Eduard Muryc

                         Helena Beliančínová

 

 

 

489/21             Poskytnutí finanční pomoci města Orlová na odstranění následků povodní vč. rozpočtové úpravy

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

s c h v a l u j e 

 

1.  poskytnutí finančního daru na odstranění následků povodní:

     a) Moravskoslezskému kraji ve výši 150 tis. Kč

     b) partnerskému městu Czechowice-Dziedzice v Polsku ve výši 132 tis. Kč

     c) občanskému sdružení ADRA ve výši 10 tis. Kč

 

2.  rozpočtové opatření č. 101 dle důvodové zprávy

 

3.   uzavření darovacích smluv se subjekty uvedenými v důvodové zprávě

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Michalík                                                                  Martin Sliwka

starosta města Orlová                                                   místostarosta města OrlováPřipojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOC [26.5KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 9.7.2009

Zpět na výpis