Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města Orlové

Usnesení

 

z 19. zasedání  Zastupitelstva města Orlové, konaného  dne 25.5. 2009 v 15:00 hod.

v bývalé obřadní síni MěÚ v Orlové - Lutyni

 

 

 

 

454/19             Program 19. zasedání Zastupitelstva města  Orlové

           

                        Zastupitelstvo města Orlové

 

                        s c h v a l u j e

                        program 19. zasedání Zastupitelstva města Orlové

 

 

 

455/19             Volba návrhové komise

 

                        Zastupitelstvo města Orlové

 

1.zřizuje

                        návrhovou komisi

 

2.volí

                        za členy této komise:

Předseda:        Miroslav Koláček

Členové:          Mgr. Zoja Chramostová

             Václav Lukášek

 

 

 

456/19             Závazek dokončení Humanizace centra Orlové-Lutyně

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

s c h v a l u j e

Závazek Města Orlová zajistit dokončení realizace Humanizace centra Orlové-Lutyně nad rámec finančních prostředků a prací schválených Mezirezortní komisí pro řešení revitalizace Moravskoslezského kraje do rozsahu stanoveného studií zpracovanou ateliérem RAW, Domažlická 12, Brno, v březnu 2009 pod názvem Přípravné práce k projektu Humanizace centra v Orlové-Lutyni.

V případě nesplnění tohoto závazku uhradí Město Orlová náklady spojené se zpracováním projektové dokumentace.

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Michalík                                                  PaedDr. Radislav Mojžíšek

starosta města Orlová                                            místostarosta města Orlová

 Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOC [26KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 27.5.2009

Zpět na výpis