Usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva města Orlová

U s n e s e n í

z 29. zasedání  Zastupitelstva města Orlová, konaného  dne 6.6. 2006 v 15.00 hod.
v divadelním sále Domu kultury  v Orlové - Lutyni

 

 

 

617/29        Program 29. zasedání Zastupitelstva města  Orlová

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

program 29. zasedání Zastupitelstva města Orlová

 

 

618/29        Volba návrhové komise

 

Zastupitelstvo města Orlová

1. zřizuje

návrhovou komisi

 

2. volí

za členy této komise:

Předseda:   František Wita

Členové:      Jiří Dlabaja
Miroslav Koláček
Doc. MUDr. Bohuslav Chwajol, CSc.

 

 

619/29        Vklad majetku bývalého areálu Dolu Žofie do společnosti Orlovská průmyslová a podnikatelská zóna s. r. o.

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 85, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění

 

1.  schvaluje

vklad majetku bývalého areálu Dolu Žofie do společnosti Orlovská průmyslová a podnikatelská zóna s. r. o. v rozsahu a za podmínek uvedených v odst. b) důvodové zprávy

 

2. ukládá

jednateli za město Orlová bezprostředně po schválení vkladu zahájit jednání ve spolupráci s druhým jednatelem se zájemci o využití zóny, a to nejpozději do 30.6.2006

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Radislav Mojžíšek                              Marie Pustelníková

Místostarosta města Orlová                             Místostarosta města Orlová

 

 

 Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOC [30.5KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 8.6.2006

Zpět na výpis