Usnesení z 24 zasedání Zastupitelstva města

 

 U s n e s e n í

 

z 24. zasedání  Zastupitelstva města Orlová, konaného  dne 2.11. 2005 v 8.00 hod.

v estrádním sále Domu kultury  v Orlové - Lutyni

 

489/24             Program 24. zasedání Zastupitelstva města  Orlová

                

                        Zastupitelstvo města Orlová

                        s c h v a l u j e

                        program 24. zasedání Zastupitelstva města Orlová

                       

 

 490/24             Zřízení návrhové komise

                

                        Zastupitelstvo města Orlová

                        1. zřizuje

                        návrhovou komisi

 

2. volí

za členy této komise:

Předseda:      Jana Ligocká

Členové:         Doc. Ing. Václav Kafka, CSc.

                       Miroslav Koláček

                       Ing. Bohumil Bolf

                 

                              

491/24             Zprávy z kontrolního výboru

 

                        Zastupitelstvo města Orlová

                        b e r e    n a     v ě d o m í

                        Zápis z provedené kontroly:

                       „Kontrola oprávněnosti navýšení cen investičních akcí r. 2003 a r. 2004“


                     

492/24             Úpravy rozpočtu  roku 2005

 

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm -4.3pt 0pt 70.45pt; TEXT-AL


Datum zveřejnění/aktualizace: 10.11.2005

Zpět na výpis