Oznámení k volbě prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 - Vyrozumění členů okrskové volební komise o termínech zasedání komise a školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování a důsledcích nesplnění p

Starostka města, v souladu s ustanoveními § 14 odst. (1) písm. f) a § 14 odst. (2) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, vyrozumívá členy okrskových volebních komisí o termínech zasedání komisí a školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování a důsledcích nesplnění povinnosti se jich účastnit.Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení PDF [174.4KB] 14.12.2022

Datum zveřejnění/aktualizace: 14.12.2022

Zpět na výpis