Volby

Oznámení k volbě prezidenta republiky - Informace o době a místě konání 2. kola volby prezidenta republiky konaného ve dnech 27. a 28. ledna 2023
17.1.2023

Oznámení k volbě prezidenta republiky - Informace o době a místě konání 2. kola volby prezidenta republiky konaného ve dnech 27. a 28. ledna 2023

Starostka města, v souladu s ustanoveními § 34 odst. (1) písm. b) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, informuje o době a místě konání 2. kola v... více informací  |  Připojené soubory: 1

Zveřejnění přehledu o telefonním spojení do každé volební místnosti ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu Orlová - ZMĚNA
9.1.2023

Zveřejnění přehledu o telefonním spojení do každé volební místnosti ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu Orlová - ZMĚNA

Pověřený obecní úřad Orlová zveřejnil dne 2. 1. 2023, v souladu s ustanovením § 12 odst. (1) písm. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, na úř... více informací  |  Připojené soubory: 1

Zveřejnění přehledu o telefonním spojení do každé volební místnosti ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu Orlová
4.1.2023

Zveřejnění přehledu o telefonním spojení do každé volební místnosti ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu Orlová

Tajemník úřadu, v souladu s ustanovením § 12 odst. (1) písm. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Přehled o telefonním spojení do ... více informací  |  Připojené soubory: 1

Oznámení k volbě prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 - Informace o telefonním čísle pro požádání o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
4.1.2023

Oznámení k volbě prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 - Informace o telefonním čísle pro požádání o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

Tajemník úřadu, v souladu s ustanovením § 16 odst. (1) a (2) zákona č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023, informuje o telefonním čísle pro požádání o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky, k... více informací  |  Připojené soubory: 1

Oznámení k volbě prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 - Informace o umístění volebních stanovišť
28.12.2022

Oznámení k volbě prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 - Informace o umístění volebních stanovišť

Tajemník úřadu, v souladu s ustanovením § 8 odst. (3) zákona č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023, informuje o umístění volebních stanovišť (drive in) v okrese Karviná, potažmo v Moravskoslezském kraj... více informací  |  Připojené soubory: 1

Oznámení k volbě prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 - Informace o době a místě konání volby prezidenta republiky
14.12.2022

Oznámení k volbě prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 - Informace o době a místě konání volby prezidenta republiky

Starostka města, v souladu s ustanoveními § 34 odst. (1) písm. a) a § 34 odst. (3) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, informuje o době a místě... více informací  |  Připojené soubory: 1

Oznámení k volbě prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 - Vyrozumění členů okrskové volební komise o termínech zasedání komise a školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování a důsledcích nesplnění p
14.12.2022

Oznámení k volbě prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 - Vyrozumění členů okrskové volební komise o termínech zasedání komise a školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování a důsledcích nesplnění p

Starostka města, v souladu s ustanoveními § 14 odst. (1) písm. f) a § 14 odst. (2) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, vyrozumívá členy okrskov... více informací  |  Připojené soubory: 1

Oznámení k volbě prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 - Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
14.12.2022

Oznámení k volbě prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 - Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Starostka města, v souladu s ustanoveními § 14 odst. (1) písm. f) a § 14 odst. (2) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje svolání prvního... více informací  |  Připojené soubory: 1

Oznámení k volbě prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 - Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
10.11.2022

Oznámení k volbě prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 - Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí

Starosta města, v souladu s ustanovením § 14 odst. (1) písm. e) a § 19 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, jmenoval zapisovatele okrskových vol... více informací  |  Připojené soubory: 1

Oznámení k volbě prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
10.11.2022

Oznámení k volbě prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Starosta města, v souladu s ustanovením § 14 odst. (1) písm. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, informuje o počtu a sídle volebních okrsků ... více informací  |  Připojené soubory: 1

Oznámení k volbě prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 - Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
10.11.2022

Oznámení k volbě prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 - Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Starosta města, v souladu s ustanovením § 14 odst. (1) písm. c) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, stanovil minimální počet členů okrskové vol... více informací  |  Připojené soubory: 1

Delegování členů a náhradníků do okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta republiky
10.11.2022

Delegování členů a náhradníků do okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta republiky

Delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem volby prezidenta jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise může občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, pol... více informací  |  Připojené soubory: 1

Volba prezidenta České republiky
10.11.2022

Volba prezidenta České republiky

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil dne 27. června 2022 svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb. volbu prezidenta České republiky na dny 13. a 14. ledna 2023; příslušná Částka 93 Sbírky zákonů byla rozeslána dne ... více informací  |  Připojené soubory: 1