Volby

Volby do Evropského parlamentu – Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
17.4.2024

Volby do Evropského parlamentu – Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí

Starostka města, v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 písm. e) a § 18 odst. 7 zák. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jmenovala zapisovatele okrskových volebních komisí pro volby do... více informací  |  Připojené soubory: 1

Volby do Evropského parlamentu – Informace o počtu a sídle volebních okrsků poskytované každé politické straně, politickému hnutí a koalici, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována
17.4.2024

Volby do Evropského parlamentu – Informace o počtu a sídle volebních okrsků poskytované každé politické straně, politickému hnutí a koalici, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována

Starostka města informovala, v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 písm. f) zák. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, každou politickou stranu, politické hnutí a koalici, jejichž kandi... více informací  |  Připojené soubory: 1

Volby do Evropského parlamentu – Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
3.4.2024

Volby do Evropského parlamentu – Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Starostka města, v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 písm. c) zák. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovila minimální počet členů okrskových volebních komisí a počet zvláštních... více informací  |  Připojené soubory: 1

Volby do Evropského parlamentu 2024 - informace pro budoucí členy okrskových volebních komisí (OVK)
12.3.2024

Volby do Evropského parlamentu 2024 - informace pro budoucí členy okrskových volebních komisí (OVK)

Prezident republiky vyhlásil volby do Evropského parlamentu a stanovil dny jejich konání na pátek 7. června 2024 a sobotu 8. června 2024. Politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina pro volbu do Evropského parlamentu byla zaregi... více informací  |  Připojené soubory: 1

Volby do Evropského parlamentu – delegování členů a náhradníků do okrskových volebních komisí volebními stranami
7.3.2024

Volby do Evropského parlamentu – delegování členů a náhradníků do okrskových volebních komisí volebními stranami

Politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina pro volbu do Evropského parlamentu byla zaregistrována, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb, tedy do 16,00 hodin dne 8. května 2024 (středa), jednoho člena a jednoho náhra... více informací  |  Připojené soubory: 1

Volby do Evropského parlamentu
7.3.2024

Volby do Evropského parlamentu

Prezident republiky, svým rozhodnutím ze dne 26. ledna 2024 o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu, publikovaným ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv pod č. 38/2024 Sb., s datem zpřístupnění dne 27. února 2024, vyhlásil volby do Evropského parlament... více informací  |  Připojené soubory: 1