Volby

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
28.7.2021

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Starosta města stanovil, v souladu s ustanoveními § 14c písm. c) a § 17 odst. (2) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, minimální počet členů okrskových... více informací  |  Připojené soubory: 1

Delegování členů a náhradníků do okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
17.5.2021

Delegování členů a náhradníků do okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina pro volbu do Poslanecké sněmovny byla zaregistrována ve volebním kraji, jehož součástí je volební okrsek, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb 1 člena a 1 náhradník... více informací  |  Připojené soubory: 2

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
17.5.2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb., s datem rozeslání dne 31. 12. 2020, volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a stanovil dny jejich konání na pátek 8. října 2021 a sobotu 9. ří... více informací  |  Připojené soubory: 1