Územní studie FVU Doubrava východ, Kopaniny

Územní studie FVE Doubrava východ, Kopaniny byla pořízena jako podklad pro rozhodování v území. Prověřuje územní podmínky pro umístění fotovoltaické elektrárny na území areálu bývalého Dolu Doubrava. V lednu 2023 bylo schváleno její využití pro územně plánovací činnost.

Do studie v tištěné podobě je možné nahlédnout v kanceláři úřadu územního plánování a na stavebním úřadě v Doubravě. Dálkově lze do studie nahlédnout zde:

https://uloziste.muor.cz/index.php/s/VnjD0i2ERq2An1x


Datum zveřejnění/aktualizace: 12.1.2023

Zpět na výpis