Územní studie Doubrava - Dědina

Územní studie Doubrava  - Dědina byla jako podklad pro případnou změnu územního plánu Doubravy zpracována v letech 2016 - 2018. V březnu 2018 bylo schváleno její využití pro územně plánovací činnost.

Do studie v tištěné podobě je možné nahlédnout v kanceláři úřadu územního plánování a na stavebním úřadě v Doubravě. Dálkově lze do studie nahlédnout zde:Připojené dokumenty:

Textová část PDF [477.2KB]
Hlavní výkres, limity PDF [394.9KB]
Doprava PDF [399.2KB]
Vodní hospodářství PDF [331.5KB]
Energetika PDF [330.7KB]
Etapizace PDF [176.4KB]
Širší vztahy PDF [1.3MB]
Vlastnické vztahy (2018) PDF [98.3KB]
Vzorový řez PDF [141.9KB]
Výkres předpokládaných záborů půdy PDF [60.7KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 12.3.2018

Zpět na výpis