Územní studie

Územní studie krajiny ORP Orlová
10.12.2018

Územní studie krajiny ORP Orlová

územní studie krajiny... více informací

Územní studie Doubrava - Dědina
12.3.2018

Územní studie Doubrava - Dědina

Územní studie Doubrava  - Dědina byla jako podklad pro případnou změnu územního plánu Doubravy zpracována v letech 2016 - 2018. V březnu 2018 bylo schváleno její využití pro územně plánovací činnost. Do studie v tištěné podobě je možné nahlédnout v kanceláři úřadu územního plánování a na stavebním úřadě v Doubravě. Dálkově lze ... více informací  |  Připojené soubory: 10