Územní plán Petřvaldu

Projednávaná Změna č. 2 územního plánu Petřvaldu
25.1.2022

Projednávaná Změna č. 2 územního plánu Petřvaldu

Zde odkaz pro nahlédnutí do výkresové části projednávané dokumentace: https://uloziste.muor.cz/index.php/s/GKMkBUijz78nk0n ... více informací  |  Připojené soubory: 1

Územní plán Petřvaldu
20.7.2018

Územní plán Petřvaldu

Úplné znění územního plánu Petřvaldu po změně č. 1, která nabyla účinnosti dne 9. 7. 2018. Úplné znění územního plánu Petřvaldu po změně č. 1 v tištěné podobě je k dispozici k nahlédnutí v kanc. 212 na odboru výstavby a životního prostředí  MěÚ Orlová, Staré náměstí 76, Orlová- Město. ... více informací  |  Připojené soubory: 19

Změna č. 1 územního plánu Petřvaldu
20.7.2018

Změna č. 1 územního plánu Petřvaldu

Změna č. 1 územního plánu Petřvaldu nabyla účinnosti 9. 7. 2018 a byla vydána formou opatření obecné povahy. Změna č. 1 územního plánu Petřvaldu v tištěné podobě je k dispozici k nahlédnutí v kancl. č.212 na odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Orlová, Staré náměstí 76, Orlová - Město. ... více informací  |  Připojené soubory: 14