Územní plán Orlové

Změna č. 10 Územního plánu Orlové
7.12.2023

Změna č. 10 Územního plánu Orlové

Změna č. 10 Územního plánu Orlové... více informací

Změna č. 8 Územního plánu Orlové
7.12.2023

Změna č. 8 Územního plánu Orlové

Změna č. 8 Územního plánu Orlové... více informací

Zpráva o uplatňování Územního plánu Orlové za období 2017 - 2021
19.1.2022

Zpráva o uplatňování Územního plánu Orlové za období 2017 - 2021

Zpráva o uplatňování územního plánu Orlové za obdoví 2017 - 2021 byla schválena Zastupitelstvem města Orlová na jeho 21. zasedná dne 6. 12. 2021 usnesením č. 564/21.... více informací  |  Připojené soubory: 2

Změna č. 6 územního plánu Orlové a úplné znění po změně
6.5.2021

Změna č. 6 územního plánu Orlové a úplné znění po změně

Změna č. 6 územního plánu Orlové byla vydána Zastupitelstvem města Orlové dne 15. 2. 2021 usnesením č. 407/16. Opatření obecné povahy č. j. MUOR 9339/2021 ze dne 1. 2. 2021, kterým byla změna vydána, nabylo účinnosti dne 7. 5. 2021. Dokumentace změny je dostupná zde: https://uloziste.muor.cz/index.php/s/k2DsN4gBE7bmA7o Úplné ... více informací

Změna č. 7 územního plánu Orlové
12.6.2020

Změna č. 7 územního plánu Orlové

Část změny  č. 7 Územního plánu Orlové byla zrušena rozsudkem Krajského soudu v Ostravě  č. j. 76 A 1/2021 - 52.  Zrušena byla následující část změny č. 7 územního plánu: "7. Ve stabilizovaných plochách bydlení hromadného - v bytových domech BH, které jsou zásobovány teplem ze soustavy CZT, se nepřipouští výstavba ani zřizování... více informací

Územní plán Orlové
30.10.2018

Územní plán Orlové

Územní plán Orlové... více informací

Zpráva o uplatňování územního plánu Orlové (2009 - 2013)
30.10.2018

Zpráva o uplatňování územního plánu Orlové (2009 - 2013)

Zpráva o uplatňování územního plánu Orlové (2009 - 2013)... více informací  |  Připojené soubory: 1

Zpráva o uplatňování územního plánu Orlové (2013 - 2017)
30.10.2018

Zpráva o uplatňování územního plánu Orlové (2013 - 2017)

Zpráva o uplatňování územního plánu Orlové (2013 - 2017)... více informací  |  Připojené soubory: 4

Změna č. 1 územního plánu Orlové
30.10.2018

Změna č. 1 územního plánu Orlové

Změna č. 1 územního plánu Orlové... více informací

Změna č. 2 územního plánu Orlové
30.10.2018

Změna č. 2 územního plánu Orlové

Změna č. 2 územního plánu Orlové... více informací

Změna č. 3 územního plánu Orlové
30.10.2018

Změna č. 3 územního plánu Orlové

Změna č. 3 územního plánu Orlové... více informací

Změna č. 4 územního plánu Orlové
29.10.2018

Změna č. 4 územního plánu Orlové

Změna č. 4 územního plánu Orlové... více informací

Změna č. 5 územního plánu Orlové
29.10.2018

Změna č. 5 územního plánu Orlové

Změna č. 5 územního plánu Orlové... více informací

Územní plán Orlové - úplné znění po změnách č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 10
7.12.2023

Územní plán Orlové - úplné znění po změnách č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 10

Územní plán Orlové - úplné znění po změnách č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 10... více informací