Územní plán Doubravy

Úplné znění Územního plánu Doubravy po změně č. 2
24.2.2023

Úplné znění Územního plánu Doubravy po změně č. 2

Změna č. 2 Územního plánu Doubravy nabyla účinnosti 20. 2. 2023. Úplné znění územního plánu po změnách je k dispozici k nahlédnutí na Městském úřadě v Orlové, odboru rozvoje a investic, v kanceláři úřadu územního plánování, a také v elektronické podobě na následujcím odkazu: https://uloziste.muor.cz/index.php/s/G9jogiFhs7RLibJ... více informací

Změna č. 2 Územního plánu Doubravy
24.2.2023

Změna č. 2 Územního plánu Doubravy

Změna č. 2 Územního plánu Doubravy, opatření obecné povahy č. j. OUDo1649/2022, byla vydána Zastupitelstvaem obce Doubravy dne 14. 12. 2022 usnesením č. 33/02/2022 a nabyla účinnosti dne 20. 2. 2023. Dokumentace změny je k nahlédnutí na odboru rozvoje a investic MěÚ Orlová a vzdáleně v elektronické podobě na nálsedujícím odkazu... více informací

Změna č. 1 Územního plánu Doubravy
26.11.2021

Změna č. 1 Územního plánu Doubravy

Změna č. 1 územního plánu Doubravy... více informací

Územní plán obce Doubrava
20.6.2012

Územní plán obce Doubrava

Územní plán Doubravy vydaný formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 5. května 2011.... více informací  |  Připojené soubory: 3